Vícesystémová lokomotiva

elektrická lokomotiva schopná provozu na více napájecích soustavách

Vícesystémová lokomotiva je elektrická lokomotiva, která je schopná provozu na tratích s různými napájecími soustavami a umožňuje provoz vlaků mezi těmito systémy bez nutnosti jejího přepřahání. Bez vícesystémových lokomotiv bylo nutné provádět přepřah na lokomotivu druhého systému ve stykových stanicích nebo použít pro překonání rozhraní napájecích systémů lokomotivu nezávislé trakce.

Nejrozšířenější česká dvousystémová (3 kV ss a 25 kV/50 Hz) lokomotiva řady 363
Třísystémová elektrická jednotka pendolino ř. 680

V českých podmínkách jde nejčastěji o dvousystémové lokomotivy pracující se stejnosměrným napětím 3 kV a střídavým napětím 25 kV 50 Hz (např. lokomotiva 363), případně třísystémové jednotky pendolino ř. 680, které používají také střídavou soustavu 15 kV 16,7 Hz.

Význam lokomotiv schopných provozu na různých trakčních soustavách roste zejména se sjednocováním Evropy a tím i vzrůstem dálkové přepravy. Větší komplikace než napájecí systém ovšem přináší různost zabezpečovacích systémů.

Současné evropské moderní vícesystémové elektrické lokomotivy jsou zpravidla schopny provozu na napájecích soustavách:

  • 25 kV 50 Hz
  • 15 kV 16,7 Hz
  • 3 kV DC
  • případně též 1,5 kV DC.

Vícesystémové lokomotivy a jednotky

editovat
Tovární označení Národní označení 25 kV 50 Hz 15 kV 16,7 Hz 3 kV 1,5 kV
Lokomotivy
Škoda 47Em 340 (CZ) - -
Škoda 55E 350 (SK) - -
Škoda 69E/69Er 363/362/361/363.5 (CZ, SK) - -
Škoda 80E, 76E/80Em, 76Em 372/371 (CZ), 180 (D) - -
Škoda 109E 380/381 (CZ, SK) -
BBC/SGP 1822 (A, PL) - -
SGP/ELIN 1114 (A) - -
BBC/SGP/ELIN 1063 (A) - -
BN/ACEC 11 (B) - -
BN/ACEC 25.5 (B) - -
BN/ACEC 12 (B), 365 (CZ) - -
BN/ACEC 15 (B) -
BN/ACEC 16 (B)
Alsthom 18 (B)
Krauss-Maffei EG 3100 103 / EG 3100 (DK) - -
Krauss-Maffei EG 3100 103 / EG 3100 (DK) - -
Siemens ES64U2 1116 (A), 1047 (H), 182 (D) - -
Siemens ES64U4 1216 (A), 183 (D), 541 (SLO), 18 (B)
Siemens ES64F4 189 (D), 441 (S), 474 (CH, I), 390 (CZ)
Siemens Vectron 193 (D), 383 (CZ), 1293 (A), Sr3 (FI) -
Krupp/AEG 181.2 (D) - -
184 (D)
Bombardier F140 AC1 185 (D), 482 (CH) - -
Bombardier P140 AC1 4000 (L) - -
Bombardier P160 AC1 146.1, 146.5 (D) - -
Bombardier F140 AC2 185.2 (D), 482.2 (CH), 241 (S), 481 (H), 119 (N) - -
Bombardier P160 AC2 146.2 (D) - -
Bombardier F140 MS (TRAXX) 186 (D), 186 (NL), 484, 484.9, 486.5 (CH), 627 (PL), 28 (B), 386 (CZ)
Alstom 13 (B), 3000 (L) - -
Alstom Prima EL2U 427000 (FR) - -
Alstom Prima EL2P 827300 (FR) - -
Alstom Prima EL3U 437000 SNCF, E37500 Veolia/CBRail (FR) -
NEVZ VL82, VL82M (RUS, UA) - -
NEVZ/Bombardier EP10 (RUS) - -
Jednotky
Škoda 7 Ev 640, 650 (CZ) - -
660 (CZ) - -
671 (SK) - -
ALSTOM Ferroviaria CDT 680 680 (CZ) -
ALSTOM Ferroviaria ETR 600 - -
ALSTOM Ferroviaria ETR 610 -
ALSTOM AGV

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat