Hraniční kámen

kamenné kvádry vyčnívající ze země označující body na státní hranici

Hraniční kámen nebo též hraničník je obvykle kamenný kvádr, případně těleso jiného podobného tvaru, vyčnívající ze země a obvykle přímo označující bod na státní hranici mezi sousedními státy. Na bočních stranách hraničního kamene se nacházejí písmena či symboly označující, ke kterému státu náleží příslušná strana státní hranice. V minulosti se hraničními kameny vyznačovala i hranice mezi různými regionálními útvary či panstvími v rámci jednoho státu. Obvykle je hranice tvořena přímo spojnicí jednotlivých kamenů, což však neplatí v případě hraničních vodních toků, kdy se hraniční kameny umísťují na oba břehy vodního toku, a v tom případě je na nich umístěn popis, v jaké vzdálenosti a směru od hranice se nacházejí (například na Slovensku v Bratislavě).

Starý hraniční kámen nacházející se na Hoverle na bývalé československo-polské státní hranici
Historické hraniční kameny v lokalitě U Tří kamenů
Hraniční kámen na státní hranici mezi Českem a Polskem na svahu Sněžky

Česká republika editovat

Na hraničních kamenech České republiky bývá zamalované písmeno „S“, které pochází z dob Československa. Navíc na části česko-polské hranice lze někdy podle nepřiměřeně velkého písmene „P“ poznat, že se původně jednalo o písmeno „D“ a československo-německou hranici.

České hraniční kameny jsou číslovány a toto značení bývá uvedeno např. v mapách Klubu českých turistů, což usnadňuje orientaci podél hranice.

Rozměry hraničníku editovat

Existují 3 základní druhy hraničníku:

  • Základní hraničník – M20 – rozměr 30 × 30 × 100 cm + 80 cm pod zemí, hmotnost asi 460 kg
  • Hlavní hraničník – M21 – rozměr 25 × 25 × 75 cm + 65 cm pod zemí, hmotnost asi 255 kg
  • Mezilehlý hraničník – M22 – rozměr 20 × 20 × 50 cm + 40 cm pod zemí, hmotnost asi 109 kg

Označení M20–M22 a rozměry odpovídají ČSN 72 2518.

Odkazy editovat

Související články editovat

Externí odkazy editovat