Zeď

vertikální struktura, obvykle pevná, která definuje a někdy chrání oblast
Další významy jsou uvedeny na stránce Zeď (rozcestník).

Zeď je pevná struktura, která ohraničuje a někdy chrání část prostoru. Buď je součástí budovy (např. domu) či jiné stavby, kterou ohraničuje nebo ji rozděluje na místnosti, nebo tvoří samostatnou stavbu a chrání či rozděluje volné prostranství. Stavba zdí slouží dvěma účelům: podpírat stropy a střechy a rozdělovat prostor kvůli ochraně před vniknutím dovnitř a před počasím. Tenké zdi, které nemají nosnou funkci (nepodpírají další části stavby), ale pouze rozdělují její vnitřní prostor na menší místnosti, nazýváme příčky (mezistěny).

Částečně rozpadlá kamenná zeď hradu Opárno

Pro stavbu zdí se používají různé materiály. V minulosti v našich zeměpisných šířkách převažoval kámen, dřevo a cihly, v současnosti kromě cihel zejména pórobeton, beton, příp. panely (stavební prefabrikáty). Je také prvek zahradní architektury používaný v sadovnické tvorbě.

Spojování cihel

editovat
 
Spojovací (koordinační) princip

Části neomítnuté cihlové zdi tvoří cihly, lůžka a perpendy. Lůžko je malta, na kterou se klade cihla. Perpend je svislý spoj mezi jakýmikoli dvěma cihlami a je obvykle - ale ne vždy - vyplněný maltou. Rozměry těchto částí jsou obvykle koordinované tím způsobem, že 2 cihly vedle sebe oddělené jenom šířkou perpendu mají celkovou šířku stejnou jako je délka jedné cihly položené na ně napříč.

Příklad koordinované metriky obvykle používané pro cihly v ČR je:

  • cihly o rozměrech 290 x 140 x 65 mm;
  • maltová lůžka a perpendy jednotně 10 mm.

V tomto případě koordinovaná metrika funguje protože celková šířka dvou cihel (140 + 140 = 280 mm) plus perpend malty (10 mm) je stejný jako délka jedné cihly (290 mm). Je mnoho jiných rozměrů cihel a mnoho z nich používá stejný koordinační princip.

Suchá zídka

editovat
Související informace naleznete také v článku Suchá zídka.

V zahradní architektuře se jako prvku, který má často i technické použití jako opěrná, nebo ochranná zeď, ale vždy jako prvku s převážně dekorativním charakterem, používá tzv. suchá zídka. Lze ji krátce charakterizovat jako (většinou) nižší kamennou zeď připomínající skalku.

Významné zdi

editovat

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat