Písmeno

základní grafický znak hláskového písma

Písmeno, případně litera z latinského littera, je jednotlivý písmový znak konkrétní abecedy odpovídající určité hlásce. Souhlásková písma mají písmena jen pro souhlásky, chybí písmena pro samohlásky.

Písmeno A, konstrukce A. Dürer

písmu se kromě písmen používají i další znaky, zejména interpunkční znaménka a číslice. Za písmena se nepovažují ani znaky písem, které odpovídají větším celkům než je hláska, tedy celým slabikám a slovům (logogramy).

Nejrozšířenější jsou písmena latinky, která se dělí na verzálky (velká písmena) převzaté z antického latinského písma a minusky (malá písmena), které vznikly z jeho středověkých psaných variant (unciála, karolina). Z jednotlivých písmen se skládá sazba používaná při knihtisku, v typografii se některá písmena spojují do ligatury.

Externí odkazy editovat