Firma

rozcestník na projektech Wikimedia

Firma je polysémantický pojem, který se používá ve dvou různých významech. V právním pojetí (obchodní firma) se jedná o název, pod kterým je podnikatel zapsán v obchodním rejstříku. V ekonomickém pojetí se však používá jako synonymum k pojmům podnik a společnost.[1]

Právní pojetíEditovat

Podrobnější informace naleznete v článku Obchodní firma.

Firmou právnické osoby je název, pod kterým je zapsána v obchodním rejstříku, firmou fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku je její jméno a příjmení. Často bývá doplněn ještě dodatek, kterým je např. označení formy obchodní společnosti („s. r. o.“, „a. s.“ apod.).

Firma je ochranným označením, které je předmětem práva duševního vlastnictví a jako zvláštní druh „nehmotného statku“ vyznačuje osobitost podnikatele. Podnikatel je povinen činit právní jednání vždy pod svou firmou, na podnikatele nezapsaného v obchodním rejstříku se ale firemní právo nevztahuje.

Firma v ekonomiiEditovat

V ekonomii firma označuje tržní subjekt, který se specializuje na přeměnu zdrojů na statky. Pro svoje fungování firma nakupuje služby výrobních faktorů, organizuje jejich přeměnu na výstup (statky) a tento výstup prodává. Pojem firma je v ekonomii synonymní k pojmům podnik a společnost a v českém jazyce se začal používat v průběhu 90. let 20. století pod vlivem zahraničních publikací.[1]

V mikroekonomické teorii je chování firmy popisováno teorií firmy.

Cíle firmyEditovat

V klasické teorii se jako základní cíl předpokládá maximalizace zisku. Přičemž je třeba rozlišovat mezi ziskem účetním (tzn. zisk = příjmy − explicitní náklady) a ziskem ekonomickým (zisk = příjmy − (explicitní náklady + náklady obětované příležitosti)). Alternativním cílem firmy může být nikoliv maximalizace okamžitého zisku, ale maximalizace současné hodnoty budoucích zisků. Mezi další cíle firmy lze řadit:

  • dlouhodobě přežít na trhu,
  • dosažení určitého podílu na trhu (s tím ale také souvisí dosažení určitého zisku),
  • maximalizace obratu,
  • růst a expanze,
  • dosažení určité tržní hodnoty a následného prodeje firmy

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. a b SKALICKÁ DUŠÁTKOVÁ, Martina. Firma, podnik nebo obchodní závod? Některé termíny ekonomických disciplín v konfrontaci s jejich legální definicí. In: Sborník konference: Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2015. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2015. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-06-28. ISBN 978-80-87952-10-8. S. 534–542.

Externí odkazyEditovat

  •   Slovníkové heslo firma ve Wikislovníku