Firma

vícečlenná podnikatelská forma
Tento článek je o polysémantickém pojmu. Další významy jsou uvedeny na stránce Firma (rozcestník).

Firma je polysémantický pojem, který se používá ve dvou různých významech. V právním pojetí (obchodní firma) se jedná o název, pod kterým je podnikatel zapsán v obchodním rejstříku. V ekonomickém pojetí se však používá jako synonymum k pojmům podnik a společnost.[1]

Právní pojetí

editovat
Podrobnější informace naleznete v článku Obchodní firma.

Obchodní firma je jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku (§ 423 zákona č. 89/2012 Sb.). Obchodní firmou právnické osoby je název, pod kterým je zapsána v obchodním rejstříku. Člověk se zapíše do obchodního rejstříku pod obchodní firmou tvořenou zpravidla jeho jménem, avšak může se zapsat pod jinou obchodní firmou než pod svým jménem. V takovém případě musí být zřejmé, že nejde o obchodní firmu právnické osoby (§ 425 zákona č. 89/2012 Sb.).

Firma je ochranným označením, které je předmětem práva duševního vlastnictví a jako zvláštní druh „nehmotného statku“ vyznačuje osobitost podnikatele. Podnikatel je povinen činit právní jednání vždy pod svou firmou, na podnikatele nezapsaného v obchodním rejstříku se ale firemní právo nevztahuje.

Firma v ekonomii

editovat

V ekonomii firma označuje tržní subjekt, který se specializuje na přeměnu zdrojů na statky. Pro svoje fungování firma nakupuje služby výrobních faktorů, organizuje jejich přeměnu na výstup (statky) a tento výstup prodává. Pojem firma je v ekonomii synonymní k pojmům podnik a společnost a v českém jazyce se začal používat v průběhu 90. let 20. století pod vlivem zahraničních publikací.[1]

V mikroekonomické teorii je chování firmy popisováno teorií firmy.

Cíle firmy

editovat

V klasické teorii se jako základní cíl předpokládá maximalizace zisku. Přičemž je třeba rozlišovat mezi ziskem účetním (tzn. zisk = příjmy − explicitní náklady) a ziskem ekonomickým (zisk = příjmy − (explicitní náklady + náklady obětované příležitosti)). Alternativním cílem firmy může být nikoliv maximalizace okamžitého zisku, ale maximalizace současné hodnoty budoucích zisků. Mezi další cíle firmy lze řadit:

  • dlouhodobě přežít na trhu,
  • dosažení určitého podílu na trhu (s tím ale také souvisí dosažení určitého zisku),
  • maximalizace obratu,
  • růst a expanze,
  • dosažení určité tržní hodnoty a následného prodeje firmy

Reference

editovat
  1. a b SKALICKÁ DUŠÁTKOVÁ, Martina. Firma, podnik nebo obchodní závod? Některé termíny ekonomických disciplín v konfrontaci s jejich legální definicí. In: Sborník konference: Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2015. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2015. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-06-28. ISBN 978-80-87952-10-8. S. 534–542.

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat