Chlorid draselný

chemická sloučenina

Chlorid draselný (KCl) je v čistém stavu bílá krystalická látka slané chuti, při vyšších koncentracích nahořklá, dobře rozpustná ve vodě. V přírodě se vyskytuje jako minerál sylvín a v carnallitu jako součást podvojné soli. Je nehořlavý a bez zápachu.

Chlorid draselný
Krystalický chlorid draselný
Krystalický chlorid draselný
Struktura chloridu draselného
Struktura chloridu draselného
Krystalická forma
Krystalická forma
Obecné
Systematický názevChlorid draselný
Triviální názevSylvín
Ostatní názvyDrasloš, Draselná sůl
Anglický názevPotassium chloride
Německý názevKaliumchlorid
Sumární vzorecKCl
Vzhledbílé krystalky nebo prášek
Identifikace
Registrační číslo CAS7447-40-7
Vlastnosti
Molární hmotnost74,551 g/mol
Teplota tání770,3 °C
Teplota varu1 411 °C
Hustota1,989 1 g/cm3 (20 °C)
1,984 g/cm3 (30 °C)
Dynamický viskozitní koeficient1,15 cP (787 °C)
0,92 cP (857 °C)
0,81 cP (927 °C)
Rozpustnost ve vodě28,14 g/100 g (0 °C)
31,2 g/100 g (10 °C)
34,19 g/100 g (20 °C)
36 g/100 g (25 °C)
37,4 g/100 g (30 °C)
40,3 g/100 g (40 °C)
43,05 g/100 g (50 °C)
45,88 g/100 g (60 °C)
51,25 g/100 g (80 °C)
56,2 g/100 g (100 °C)
Rozpustnost v polárních
rozpouštědlech
Methanol 0,54 g/100 g
Ethanol 0,03 g/100 g
Glycerol 6,7 g/100 g
Aceton 0,000 091 g/100 g
Relativní permitivita εr5,03 (20 °C)
Měrná magnetická susceptibilita−6,04×10−6 cm3g−1
Povrchové napětí100,3 mN/m (780 °C)
95 mN/m (850 °C)
85,7 mN/m (970 °C)
Struktura
Krystalová strukturakrychlová
Hrana krystalové mřížkya=627,7 pm
Dipólový moment34,25×10−30 Cm
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf°−435,9 kJ/mol
Entalpie tání ΔHt345,6 J/g
Entalpie varu ΔHv9 250 J/g
Entalpie rozpouštění ΔHrozp246,8 J/g (18 °C)
230,9 J/g (25 °C)
Standardní molární entropie S°82,56 J K−1 mol−1
Standardní slučovací Gibbsova energie ΔGf°−408 kJ/mol
Izobarické měrné teplo cp0,668 JK−1g−1
Bezpečnost
R-větyŽádné nebezpečí
S-větyŽádné nebezpečí
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Některá data mohou pocházet z datové položky.
Minerál sylvín – KCl, Německo

Užití editovat

K výrobě draselných hnojiv, elektrolýzou taveniny chloridu draselného se vyrábí elementární draslík.

Monokrystal KCl se používá jako detektor radioaktivity, působením ionizujícího záření se zbarvuje fialově. Sytost zbarvení je úměrná celkové absorbované energii (dávce) záření. Použito např. v krystalovém dozimetru ČSLA DK-62.

Dále se využívá jako poslední látka zastavující srdce při popravách smrtící injekcí v USA.[1]

Potravinářské použití editovat

Používá se jako náhražka kuchyňské soli, která nezvyšuje krevní tlak, avšak při jeho používání byly zaznamenány stížnosti na hořkost nebo kovovou chuť.[2] Jako přídatná látka v potravinářství nese označení E508. Kvůli své slabé a hořké chuti je často míchán s obyčejnou kuchyňskou solí (chloridem sodným). Tím vznikne nízkosodíková sůl s lepší chutí. Přidání 1 ppm thaumatinu značně snižuje hořkost.[3]

Výroba editovat

Nejsnadnějším způsobem výroby je neutralizace roztoku hydroxidu draselného kyselinou chlorovodíkovou podle rovnice:

KOH + HCl → KCl + H2O

Reference editovat

  1. Lethal injections lead doctors to break medical oath|Amnesty International. www.amnesty.org [online]. [cit. 2010-08-06]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-10-05. 
  2. SINOPOLI, Dominique A.; LAWLESS, Harry T. Taste Properties of Potassium Chloride Alone and in Mixtures with Sodium Chloride Using a Check-All-That-Apply Method. Journal of Food Science. 2012, s. S319–22. DOI 10.1111/j.1750-3841.2012.02862.x. PMID 22901084. (anglicky) 
  3. Lorient, Denis; LINDEN, G. New ingredients in food processing: biochemistry and agriculture. Boca Raton: CRC Press, 1999. Dostupné online. ISBN 978-1-85573-443-2. S. 357. (anglicky) 

Literatura editovat

  • VOHLÍDAL, JIŘÍ; ŠTULÍK, KAREL. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5. 

Externí odkazy editovat