Měrná tepelná kapacita

Měrná tepelná kapacita (ve starší literatuře též měrné teplo nebo specifické teplo) je množství tepla potřebného k ohřátí 1 kilogramu látky o 1 teplotní stupeň (1 kelvin nebo 1 stupeň Celsia), respektive představuje množství tepla vyvolávající u kilogramů hmotnosti látky změnu teploty :

Měrná tepelná kapacita
Název veličiny
a její značka
Měrná tepelná kapacita
c
Hlavní jednotka SI
a její značka
joule na kilogram a kelvin
J·kg−1·K−1
Definiční vztah
Dle transformace složekskalární
Zařazení jednotky v soustavě SIodvozená

.

Měrná tepelná kapacita je mírně teplotně závislá, proto je nutné u přesnějších hodnot uvádět, k jaké teplotě látky se vztahuje.

Značení

editovat
  • Značka:  
  • Jednotka SI: Joule na kilogram a kelvin značka Jkg−1K−1, (dřívější alternativu joule na kilogram a stupeň Celsia, J/(kg °C) již dnešní normy nedoporučují)
  • Zastaralé jednotky: kalorie na kilogram a stupeň Celsia cal/(kg °C)

Teplo potřebné k ohřátí tělesa o hmotnosti m o teplotu   lze vypočítat pomocí následujícího vztahu

 

kde  , T1 je počáteční a T2 je konečná teplota tělesa, c je měrná tepelná kapacita látky daného tělesa.

Vlastnosti

editovat

Hodnota měrné tepelné kapacity je závislá na teplotě. Pro větší teplotní intervaly se zavádí střední měrná tepelná kapacita  .

K určování hodnot měrného tepla se využívá kalorimetrická rovnice.

U plynů se rozlišuje měrná tepelná kapacita při stálém tlaku, která se označuje  , a měrná tepelná kapacita při stálém objemu, která se označuje  . Vztah mezi těmito měrnými tepelnými kapacitami udává Poissonova konstanta a Mayerův vztah.

Příklad hodnot

editovat
Látka c  
vodík 14 304
voda 4 180
vzduch (0 °C) 1 000
ethanol 2 430
led 2 090
olej 2 000
absolutně suché dřevo (0 °C) 1 450
železo 450
měď 383
zinek 385
hliník 896
platina 133
olovo 129
kyslík 917
cín 227
křemík 703
zlato 129
stříbro 235

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat