Standardní slučovací Gibbsova energie

seznam na projektech Wikimedia

Standardní slučovací Gibbsova energie je změna Gibbsovy energie, která doprovází vytvoření 1 molu dané látky v jejím standardním stavu z chemických prvků v jejich standardních stavech (obvykle při atmosférickém tlaku a teplotě 25 °C). Značkou standardní slučovací Gibbsovy energie je : nebo , kde f, r znamená formation, reaction.

Všechny chemické prvky ve standardních stavech mají standardní slučovací Gibbsovu energii rovnou nule, neboť nedochází spontánně k žádné změně standardního stavu.

ΔfG = ΔfG˚ + RT ln Qf; Qr je reakční kvocient definovaný jako

pro reakci typu :αA + βB σS + τT, kde {Xt} znamená aktivitu.

V rovnováze ΔfG = 0 a současně Qr = K takže rovnice přejde do ΔfG˚ = −RT ln K; kde K je rovnovážná konstanta.

Látka fáze Δf(kJ/mol) Δf(kcal/mol)
CO2 g −394.4 −94.26
CO g −137.2 −32.79
CH4 g −50.5 −12.1
C2H6 g −32.0 −7.65

Reference

editovat