Neutralizace

chemická reakce

Neutralizace je chemická reakce kyseliny se zásadou. Produkty této reakce jsou příslušná sůl kyseliny a voda. Klasickým příkladem je reakce kyseliny chlorovodíkové a hydroxidu sodného, při níž vzniká chlorid sodný:

HCl + NaOH → NaCl + H2O

V průběhu této reakce dochází ke změnám pH roztoku, který je dokonale neutralizován (tzn. že při poměru 1:1 je výsledné pH 7) za vzniku vodného roztoku chloridu sodného.

Kyselé roztoky lze neutralizovat zásaditými roztoky a naopak. Reakce neutralizace se využívají při zpracování surovin a při výrobě mnoha látek, při úpravě odpadních vod i v chemických laboratořích.

Související článkyEditovat