Dusičnan amonný

amonná sůl kyseliny dusičné

Dusičnan amonný, triviálním názvem ledek amonný či amoniumnitrát, je chemická sloučenina (dusičnan amoniaku) s chemickým vzorcem NH4NO3. Je to bílá krystalická látka používaná jako zemědělské hnojivo, dezinfekční prostředek vody a díky oxidačním vlastnostem také v pyrotechnice. Může vznikat přeměnou močoviny:

Dusičnan amonný
2D model molekuly NH4NO3

2D model molekuly NH4NO3

Dusičnan amonný.PNG
Obecné
Systematický název Dusičnan amonný
Triviální název Ledek amonný
Ostatní názvy Amoniumnitrát
Anglický název Ammonium nitrate
Německý název Ammoniumnitrat
Sumární vzorec NH4NO3
Vzhled bílé krystalky nebo prášek
Identifikace
Registrační číslo CAS
Číslo RTECS BR9050000
Vlastnosti
Molární hmotnost 80,043 g/mol
Teplota tání 169,6 °C
Teplota rozkladu 210 °C
Hustota 1,725 g/cm3
1,66 g/cm3 (170 °C)
Index lomu α - modifikace
nDa= 1,45
nDb= 1,59
nDc= 1,63
β - modifikace
nD= 1,413 (20 °C)
Rozpustnost ve vodě 117,43 g/100 ml (0 °C)
150 g/100 ml (10 °C)
189,87 g/100 ml (20 °C)
246,25 g/100 ml (32 °C)
421 g/100 ml (60 °C)
600 g/100 ml (80 °C)
871 g/100 ml (100 °C)
Rozpustnost v polárních
rozpouštědlech
methanol
17,1 g/100 ml (20 °C)
ethanol
3,80 g/100 ml (20 °C)
aceton
diethylether (ne)
Měrná magnetická susceptibilita -5,2×10−6 cm3g-1
Struktura
Krystalová struktura kosočtverečná (α)
krychlová (β)
tetragonální (γ)
Hrana krystalové mřížky a= 575 pm
b= 545 pm
c= 496 pm
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf° -365,1 kJ/mol
Entalpie tání ΔHt 80,0 J/g
Entalpie rozpouštění ΔHrozp 321 J/g
Standardní molární entropie S° 151 JK-1mol-1
Standardní slučovací Gibbsova energie ΔGf° -183,8 kJ/mol
Izobarické měrné teplo cp 1,737 JK-1g-1
Bezpečnost
Oxidující
Oxidující (O)
R-věty R8,R36,R37,R38
S-věty S15,S16,S26,S36
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
2
3
OX
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Některá data mohou pocházet z datové položky.
3CO(NH2)2 + 2 H2O → NH4NO3 + 3 CH4 + 2 N2

Dusičnan amonný je uveden v seznamu látek (tzv. prekurzorů výbušnin), na které se má podle navrhovaného nařízení vztahovat sledování prodeje nepodnikajícím fyzickým osobám.[1] Při prudkém zahřívání se sám o sobě totiž rozkládá explozivně.

PřípravaEditovat

Dusičnan amonný se připravuje reakcí kyseliny dusičné a čpavku.[2]

HNO3 + NH3 → NH4NO3.

Dusičnan amonný se také vyrábí amatérskými nadšenci reakcí:

Ca(NO3)2 + (NH4)2SO4 → 2 NH4NO3 + CaSO4[zdroj?]

Tato reakce je silně exotermní. Lze ho také připravit reakcí AgNO3(aq) s NH4Cl(aq), přičemž vzniká jako nerozpustná sůl AgCl, která se dá odfiltrovat, takže výtěžek je pak poměrně vysoký.

VyužitíEditovat

ReferenceEditovat

LiteraturaEditovat

  • VOHLÍDAL, JIŘÍ; ŠTULÍK, KAREL; JULÁK, ALOIS. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5. 

Související článkyEditovat