Soli jsou chemické sloučeniny iontového charakteru. Obsahují kladnou (kationty) i zápornou složku (anionty), takže celá sloučenina je neutrální. Jednotlivé složky mohou být organické i anorganické, jedno i víceatomové. Soli jsou většinou pevné krystalické látky. V roztoku a tavenině vedou elektrický proud.

Dělení Editovat

Soli se dělí na soli bezkyslíkatých kyselin a soli kyslíkatých kyselin, podle toho, zda obsahují atomy kyslíku. Od tohoto dělení je odvozeno názvosloví.

Názvosloví Editovat

Soli bezkyslíkatých kyselin mají koncovku "-id" (kys. jodovodíkovájodid).

Soli kyslíkatých kyselin mají koncovku podle kyseliny ze které vznikly. Od názvu kyseliny odebereme koncovku přídavného jména a místo ní připojíme příponu „-an“. Výjimkou jsou soli, jež obsahují atom v oxidačním stupni VI. U těchto solí je nahrazena celá přípona „-ová“.

Druhé slovo názvu soli vyjadřuje kovovou část soli spolu s jejím oxidačním stupněm.

Příklady:

Vznik Editovat

Soli vznikají redoxními i jinými reakcemi:

 • neutralizací (reakcí kyseliny a zásady).
  • např.:  
 • reakcí kovu s nekovem
  • např.:  
 • reakcí kovu s kyselinou
  • např.:  
 • reakcí hydroxidu s kyselinotvorným oxidem
  • např.:  
 • reakcí zásadotvorných oxidů s kyselinou
  • např.:  
 • reakcí zásadotvorného a kyselinotvorného oxidu
  • např.:  
 • srážením (reakcí dvou solí)
  • např.:  

Externí odkazy Editovat