Aniont

negativně nabitý iont
(přesměrováno z Anion)

Aniont, též anion je záporně nabitý iont, obvykle atom nebo molekula, která přijala elektron, (nebo odevzdala kationt vodíku, volný proton). Anion má v elektronovém obalu více elektronů než odpovídající atom. Při elektrolýze putuje směrem k anodě.

VznikEditovat

Anionty většinou vznikají z elektronegativních prvků, například kyslíku, síry, dusíku nebo halogenů:

N + 3 e-N3-.

Častěji však vznikají z molekul (například disociací kyselin), např. dusičnanový aniont z molekuly kyseliny dusičné:

HNO3 → NO3- + H+

pokud kyselina obsahuje více odštěpitelných atomů vodíku, mohou též vznikat hydrogenanionty, např:

H2SO4HSO4- + H+.

PříkladyEditovat