Fosforečnany

soli kyseliny fosforečné

Fosforečnany nebo také fosfáty (PO 3-
4
 ) jsou soli kyseliny trihydrogenfosforečné (H3PO4), které vzniknou odtržením všech tří atomů vodíku. Fosfáty jsou důležitá skupina látek v biochemii.

Anorganický hydrogenfosfát
HPO42−; barevné značení: P (fialová); O (červená); H (bílá)
Struktura fosfátové skupiny

Chemické vlastnosti editovat

Fosfátový aniontetraedrickou strukturu (grupa symetrie Td), okolo atomu fosforu jsou čtyři identické atomy kyslíku. Náboj iontu je -3, jeho konjugovanou kyselinou je HPO 2-
4
  (hydrogenfosforečnan), který je dále konjugovanou bází H2PO -
4
  (dihydrogenfosforečnanu). Dihydrogenfosforečnan je konjugovanou bází kyseliny fosforečné.

Výskyt editovat

Fosfáty se v přírodě vyskytují v mnoha minerálech, např. monazit, apatit aj.

V biologických systémech se fosfát nachází v anorganické iontové formě (značí se Pi) a vzniká hydrolýzou difosfátu PPi:

P2O 2-
7
  + H2O → 2 HPO 2-
4
 

Mnohem častěji ale v živých systémech nacházíme fosfáty v organické formě. V tomto případě jde v podstatě o estery kyseliny fosforečné (R-O-P(O)(OH)2); difosfáty[pozn. 1] – estery kyseliny difosforečné (R-O-P(O)(OH)-O-P(O)(OH)2) a trifosfáty[pozn. 1] – estery kyseliny trifosforečné (R-O-P(O)(OH)-O-P(O)(OH)-O-P(O)(OH)2). Příkladem jsou adenozinfosfáty (AMP, ADP, ATP) a v nukleových kyselinách DNA a RNA. Adenozinfosfáty jsou pro organismy velmi důležité, protože díky makroenergetické vazbě mezi fosfátovými jednotkami slouží jako zásobárna energie.

Použití editovat

Hlavní použití je výroba hnojiv. Fosforečnany se též často používají k snížení tvrdosti vody vázáním iontů vápníku a hořčíku.

Odkazy editovat

Poznámky editovat

  1. a b Jsou-li však v molekule dvě (mono)fosfátové skupiny, látku označujeme jako bisfosfát, jsou-li tři (mono)fosfátové skupiny, tak trisfosfát (např. inositoltrisfosfát), atd.

Reference editovat


Externí odkazy editovat