Čtyřstěn

nejjednodušší mnohostěn (těleso)

Čtyřstěn (zvaný též trojboký jehlan, tetraedr) je nejjednodušší mnohostěn, typ trojrozměrného tělesa. Je vymezen nejmenším možným počtem bodů, který může trojrozměrné těleso definovat, tzn. čtyřmi různými body v prostoru.

Pravidelný čtyřstěn
Objem
Povrch
Obrazec stěnytrojúhelník
Počet vrcholů4
Počet hran6
Počet stěn4
Úhel u vrcholu60°
Poloměr opsané kulové plochy
Poloměr vepsané kulové plochy
Duální mnohostěnpravidelný čtyřstěn

Obecný čtyřstěn je tvořen ze čtyř obecných trojúhelníků.

Pravidelný čtyřstěn je tvořen čtyřmi stejnými rovnostrannými trojúhelníky.

Pravidelný čtyřstěn patří mezi takzvaná platónská tělesa. Pravidelný čtyřstěn je také trojrozměrným případem obecnějšího útvaru – simplexu.

Spojením středů hran pravidelného čtyřstěnu vznikne pravidelný osmistěn vepsaný původnímu čtyřstěnu.

cos odchylky stěn = 1/3

Související články editovat

Externí odkazy editovat