Čtyřstěn

Čtyřstěn (zvaný též tetraedr) je nejjednodušší mnohostěn, typ trojrozměrného tělesa. Je vymezen nejmenším možným počtem bodů, který může trojrozměrné těleso definovat, tzn. čtyřmi různými body v prostoru.

Pravidelný čtyřstěn
120px-Tetrahedron-slowturn.gif
Objem
Povrch
Obrazec stěny trojúhelník
Počet vrcholů 4
Počet hran 6
Počet stěn 4
Úhel u vrcholu 60°
Poloměr opsané kulové plochy
Poloměr vepsané kulové plochy
Duální mnohostěn pravidelný čtyřstěn

Obecný čtyřstěn je tvořen ze čtyř obecných trojúhelníků.

Pravidelný čtyřstěn je tvořen čtyřmi stejnými rovnostrannými trojúhelníky.

Pravidelný čtyřstěn patří mezi takzvaná platónská tělesa. Pravidelný čtyřstěn je také trojrozměrným případem obecnějšího útvaru - simplexu.

Spojením středů hran pravidelného čtyřstěnu vznikne pravidelný osmistěn vepsaný původnímu čtyřstěnu.

cos odchylky stěn = 1/3

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat