Monazit je minerál, fosforečnan vzácných zemin, chemický vzorec je (Ce,La,Nd,Th)PO4. Název pochází z řeckého „monazeis“, znamenající „být samotný, osamocený“, pro svoji vzácnost na prvních lokalitách, kde byl nalézán. Používán od roku 1829, uznán Mezinárodní mineralogickou asociací (IMA). Je monoklinické soustavy = třída 2/m. Systematické zařazení podle Strunze je 8.AD.50.

Monazit
Monazit-(Ce)
Monazit-(Ce)
Obecné
Kategoriefosfáty
Chemický vzorec(Ce,La,Nd,Th)PO4
Identifikace
Barvaoranžová, fialová, červenohnědá, hnědá, světle žlutá, růžová, modrá, zelená, šedá
Soustavajednoklonná
Hustota g ⋅ cm−3

Synonyma = kryptolit, edwardsit, eremit, mengit, fosfocerit, kularit, turnerit = tabulkové krystaly hnědé barvy

Monazit je hojným akcesorickým minerálem intruzivních hornin, zejména granitů, charnockitů a syenitických vyvřelin, dále v žilných aplitech a žulových pegmatitech, odkud pocházejí největší krystaly monazitu, místy na žilách s Sn-W mineralizací s greiseny. Vyskytuje se v sedimentárních horninách, akcesoricky v rulách či ftanitech. Nejčastější a praktickým významem největší jsou však aluviální ložiska, zejména mořská.

Vlastnosti

editovat
  • Fyzikální vlastnosti: Tvrdost 5–5,5 (Mo), hustota 4,8–4,5,5 g/cm3, stoupá s příměsí thoria. Štěpnost je dokonalá podle {001}, nedokonalá dle {100}. Je slabě magnetický a radioaktivní. Lasturnatý, nepravidelný lom. Je křehký.
  • Optické vlastnosti: Barvy je světle žluté, červenohnědý až tmavohnědý, nazelenalý, žlutohnědý, žlutý, téměř bílý až bezbarvý. Vlivem adsorpce Nd3+ vzniká tzv. alexandritový efekt – barvoměna. Lesk skelný, pryskyřičný. Je částečně průhledný až částečně průsvitný. Vryp je bílý, bývá slabě zabarvený do šeda. Luminiscence chybí, pleochroismus nebyl pozorován či slabě žlutý až žlutozelený. Monazit je dvojosý, optický pozitivní, nα=1,77–1,793, nβ=1,778–1,8, nγ=1,823–1,86, 2V=10°–26°. Silný dvojlom 0,049–0,051.
  • Chemické vlastnosti: Procentuální zastoupení prvků: Ce 29,17%, La 14,46%, Th 4,83%, P 12,89%, Nd 12,01%, O2 26,64%. Dává reakci na PO4, nesnadno rozložitelný v kyselinách.

Příbuzné minerály

editovat

cheralit, ximengit, xenotim, buchwaldit, monetit.

Využití

editovat

Vyhledávaná ruda vzácných zemin.

Naleziště

editovat

Externí odkazy

editovat