Další významy jsou uvedeny na stránce Ruda (rozcestník).

Ruda (latinsky minera) označuje v geologii takový minerál nebo horninu, který obsahuje ekonomicky významný podíl chemických prvků, většinou kovů, umožňující jejich průmyslovou těžbu nejčastěji za účelem vytváření zisku.

Páskovaná železná ruda
Manganová konkrece
Olověná ruda
Zlatá ruda
Měděná ruda

Dělení rud a jejich složení editovat

Rudy se dají rozdělit na monometalické a polymetalické, dále na rudy železa a rudy barevných (neželezných) kovů.

Rudné minerály pocházejí většinou ze skupin oxidů, sulfidů, silikátů, nebo i čistých prvků.

Ekonomická využitelnost editovat

Ruda musí obsahovat takové prvky, které jsou cenné, jsou v ekonomicky využitelných koncentracích a jsou získatelné pomocí dostupných technologií.

Ložiska mohou obsahovat takový rozsah mineralizace, který v určité době nemusí být díky technologii nebo ekonomickým podmínkám využitelný. Tato situace se však v závislosti na změnách cen, potřeb průmyslu nebo vojenského využití suroviny může změnit. Například stará ložiska zlata považovaná za „vytěžená“ jsou díky dnešním technologiím a stálé potřebě zlata i jeho vysokým cenám znovu exploatována.

Důležité rudní minerály editovat

Související články editovat

Externí odkazy editovat