Hematit, chemický vzorec Fe2O3 (oxid železitý), je klencový minerál. Název hematit je řeckého původu, haĩma – αιματoεις (krev) přes latinské haema a vystihuje barvu minerálu. Starší český název je krevel.

Hematit
Hematit mezi krystaly kalcitu (důl Wessels, Kalahari manganese fields, provincie Severní Kapsko, Jihoafrická republika)
Hematit mezi krystaly kalcitu (důl Wessels, Kalahari manganese fields, provincie Severní Kapsko, Jihoafrická republika)
Obecné
KategorieMinerál
Chemický vzorecFe2O3
Identifikace
Barvačervená, hnědá,
šedá až černá
Vzhled krystalukrystaly, agregáty
Soustavaklencová
Tvrdost5,5–6,5
Leskkovový, matný
Štěpnostchybí
Vrypvišňově červený,
červenohnědý
Hustota5,3 g ⋅ cm−3
Rozpustnostv koncentrované HCl
Ostatníslabě feromagnetický

Původ editovat

  • magmatický – akcesorický (doplňkový) minerál felsických (světlých) vyvřelých hornin
  • hydrotermální – vysokoteplotní hydrotermální žíly
  • metamorfní – produkt kontaktní metamorfózy a při metamorfóze páskových železných rud
  • sedimentární – vysrážením z mořské vody (oolitické železné rudy); běžný tmel úlomkovitých usazených hornin

Morfologie editovat

Nejčastěji v zrnitých až celistvých, paprsčitě vláknitých až zemitých agregátech, složený z oválných útvarů velikosti hrachu až máku. Méně často v hrubě krystalických agregátech nebo šupinatý. Krystaly jsou vzácné, mají tvar šupinek, tabulek, romboedrů, často dvojčatí.

Vlastnosti editovat

  • Fyzikální vlastnosti: Tvrdost 5-6 (zemité formy i 1), hustota 5,2 g/cm³, neštěpný – odlučnost je podmíněna dvojčatěním podle {0001}, lom lasturnatý, křehký. Slabě magnetický.
  • Optické vlastnosti: Barva: červená, hnědá, šedá až černá, lesk kovový, matný, průhlednost: průsvitný až opaktní, vryp višňově červený, červenohnědý.
  • Chemické vlastnosti: Složení: Fe 69,94 %, O 30,06 %, příměsi Ti často až do 9 %, Mn, Al. Rozpustný v koncentrované HCl. Před dmuchavkou se netaví. Žíháním v oxidačním plameni se mění v magnetit.

Polymorfie editovat

Odrůdy editovat

 
Tzv. lebníkový hematit (Michigan, USA)
 
Medvěd vyřezaný z hematitu

Podobné minerály editovat

Parageneze editovat

Získávání editovat

Hematit se těží v povrchových dolech za pomoci těžké techniky.

Využití editovat

Důležitá ruda železa, čistý obsahuje až 70 % železa. Jemnozrnný zemitý a mletý se používá jako barvivo (rudka) nebo lešticí prášek. Někdy jako ozdobný a drahý kámen (fasetové brusy, kabošony, gemy).

Naleziště editovat

Hojný minerál. Způsobuje červené zabarvení půdy.

Odkazy editovat

Literatura editovat

  • ĎUĎA, Rudolf; REJL, Luboš. Minerály. Fotografie Dušan Slivka. 1., české vyd. Praha: AVENTINUM, 1997. 520 s. (Velký průvodce). ISBN 80-7151-030-0. 
  • Palache, C., H. Berman, and C. Frondel (1944) Dana’s system of mineralogy, (7th edition), volume I, 527–534

Související články editovat

Externí odkazy editovat