Lepidokrokit

Lepidokrokit (Ullmann, 1813), chemický vzorec γ-Fe3+O(OH) (hydroxid-oxid železitý), je kosočtverečný minerál. Trimorfní s goethitem a feroxyhytem. Název je odvozen z řeckých slov lepis – šupinka a krokus – vlákno

Lepidokrokit
Lepidokrokit ze Zlaté Baně ve Slovenském rudohoří

Lepidokrokit ze Zlaté Baně ve Slovenském rudohoří

Obecné
Kategorie Minerál
Chemický vzorec γ-Fe3+O(OH)
Identifikace
Barva červená
Vzhled krystalu tabulkovité
Soustava kosočtverečná
Tvrdost 5
Lesk diamantový, polokovový,
hedvábný
Štěpnost dokonalá
Index lomu nα = 1,94
nβ = 2,20
nγ = 2,51
Vryp tmavožlutý, hnědý
Hustota 4 g ⋅ cm−3
Rozpustnost v HCl a HNO3

PůvodEditovat

Sekundární – zvětráváním nebo oxidací jiných minerálů železa v půdách a ložiscích, kterou urychluje podzemní voda. Vyskytuje se také v konkrecích na mořském dně.

MorfologieEditovat

Krystaly zploštělé podle {010}, do 2 mm. Nejčastěji se vyskytuje v jemnozrnných, lupenitých, vláknitých a růžicových agregátech, též práškovitý.

VlastnostiEditovat

  • Fyzikální vlastnosti: Tvrdost 5, křehký, hustota 4 g/cm³, štěpnost dokonalá podle {010}, méně dokonalá podle {100}, dobrá podle {001}, lom nerovný.
  • Optické vlastnosti: Barva: červená, červenohnědá. Lesk diamantový, polokovový, hedvábný, průhlednost: opakní, průsvitný, vryp tmavožlutý, oranžový, hnědý.
  • Chemické vlastnosti: Složení: Fe 62,86 %, H 1,13 %, O 36,01 %. Před dmuchavkou se netaví, žíhán v redukčním plameni stává se magnetickým. V baničce uvolňuje vodu. Rozkládá se v HNO3, v HCl jen velmi zvolna.

Podobné minerályEditovat

ParagenezeEditovat

NalezištěEditovat

Řídce se vyskytující minerál.

CitaceEditovat

DUĎA, Rudolf; REJL, Luboš. Minerály. Fotografie Dušan Slivka. 1., české vyd. Praha: AVENTINUM, 1997. 520 s. (Velký průvodce). ISBN 80-7151-030-0. 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat