Bornit (Haidinger, 1845), chemický vzorec Cu5FeS4, je kosočtverečný minerál. Synonymické názvy jsou např. erubescit, chalkomiklit, purpurová měď, pestrá měděná ruda, paví ruda (dle nabíhání barev). Pojmenován po: Ignác Antonín Born (1742–1791), rakouský osvícenec, mineralog, geolog, montanista a svobodný zednář maďarského původu.

Bornit
Druh bornitu zvaný jako paví ruda

Druh bornitu zvaný jako paví ruda

Obecné
Kategorie Minerál
Chemický vzorec Cu5FeS4
Identifikace
Barva hnědě červenavá
na vzduchu od modrofialové do černé
Vzhled krystalu hexaedry, dodekaedry
Soustava kosočtverečná, pseudokrychlová
Tvrdost 3
Lesk kovový
Štěpnost nedokonalá
Index lomu nezjištěno
Vryp černý, tmavě šedý
Hustota 4,9-5,3 g ⋅ cm−3
Rozpustnost HCl HNO3
Ostatní někdy se nazývá „paví ruda“

PůvodEditovat

Magmatický – je součástí bazických hornin, například v ofiolitech v Itálii, typický je jako součást porfyrických rud mědi.
Hydrotermální – je druhotným minerálem žil Sn-W, Sn-Cu, Cu-As a Cu-křemen.
Metamorfní – zastoupen ve skarnových ložiscích a greisenech.
Sedimentární – z měděných břidlic.
Vytváří tři polymorfní modifikace

  • vysokoteplotní - kubický, stabilní nad 288 °C, Fm3m, a=5,50
  • nízkoteplotní pseudotetragonální, Pbca, za vyšších teplot přechází na kubickou modifikaci
  • kubický Fd3m, a=10,94

MorfologieEditovat

Vzácnější jsou krystaly, které mají tvar dodekaedru, hexaedru, zřídka oktaedru. Většinou celistvý, zrnitý, masivní či jako vtroušeniny.

VlastnostiEditovat

 
typické náběhové barvy u bornitu
  • Fyzikální vlastnosti: Tvrdost 3, křehký, hustosta 4,9-5,3 g/cm³, štěpnost nedokonalá podle {111}, lom nerovný, lasturnatý.
  • Optické vlastnosti: Barva měděně červená, bronzově hnědá, na vzduchu nabíhá do pestrých barev – modrofialová, purpurová... Lesk kovový, průhlednost: opakní, vryp černý, tmavě šedý.
  • Chemické vlastnosti: Složení: Fe 11,13 %, S 25,56 %, Cu 63,31 %, stopové příměsi Ag, Ge, Bi, In, Pb. Rozpustný v HNO3 a v koncentrované HCl. Taví se v magnetickou kuličku.

Podobné minerályEditovat

ParagenezeEditovat

V magmatických horninách s ilmenitem, chromitem, chalkozínem, chalkopyritem, pyritem, křemenen, na hydrotermálních žilách s apatitem, prehnitem, zeolity

ZískáváníEditovat

Důlní, povrchová těžba jako ruda mědi, vedlejší produkt při těžbě polymetalických ložisek, měděných břidlic.

VyužitíEditovat

Důležitá ruda mědi, které obsahuje až 63% (např. Haiti).

NalezištěEditovat

OdkazyEditovat

LiteraturaEditovat

  • Palache, C., H. Berman, and C. Frondel (1944) Dana’s system of mineralogy, (7th edition), volume I, 195–197
  • DUĎA, Rudolf; REJL, Luboš. Minerály. Fotografie Dušan Slivka. 1., české vyd. Praha: AVENTINUM, 1997. 520 s. (Velký průvodce). ISBN 80-7151-030-0. 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat