Pyrhotin (Breithaupt, 1835), chemický vzorec Fe(1-x)S (kde x=0–0,17)[1] (sulfid železnatý), je polymorfní minerál. V přírodě se nejčastěji vyskytují jeho jednoklonné nebo šesterečné modifikace. Starší český název je kyz magnetový. Název pochází z řeckého pyrros – ohnivě červený, odráží barvu minerálu.

Pyrhotin
Křemen a pyrhotin
Křemen a pyrhotin
Obecné
KategorieMinerál
Chemický vzorecFe(1-x)S (kde x=0-0,17)
Identifikace
Barvažlutohnědá, bronzová
Vzhled krystalutabulky
Soustavajednoklonná, šesterečná
Tvrdost3,5–4
Leskkovový
Štěpnostnedokonalá
Index lomunα =
nβ =
nγ =
Vrypšedočerný
Hustota4,6 g ⋅ cm−3
RozpustnostHCl, HNO3

Původ editovat

Minerál typický pro vyšší a vysoké teploty. Hlavní výskyt je v mafických vyvřelých horninách (diorit, gabro), běžný v hydrotermálních žilách. V metamorfovaných horninách vzniká při regionální metamorfóze sulfidických ložisek. Hojný ve skarnech.[1] Nalezen také v železných meteoritech.

Morfologie editovat

Krystaly jsou nejčastěji tabulkovité nebo destičkovité podle {0001}, zřídka dipyramidální, soudečkovité. Zrnité, masivní a tabulkovité agregáty. Dvojčatí podle {1012}

Vlastnosti editovat

  • Fyzikální vlastnosti: Tvrdost 3,5–4, křehký, hustota 4,6 g/cm³, štěpnost nedokonalá podle {0001} a {1120}, lom nepravidelný.
  • Optické vlastnosti: Barva: žlutohnědá, bronzová, na vzduchu tombakově hnědě nabíhající. Lesk kovový, průhlednost: opakní, vryp šedočerný.
  • Chemické vlastnosti: Složení: Fe 62,33 %, S 37,67 . Na uhlí se taví na černou magnetickou masu. Rozpustný v HCl a HNO3.
  • Další vlastnosti: Dobře vede elektrický proud. Je magnetický, magnetismus je nepřímo úměrný podílu železa.

Podobné minerály editovat

Parageneze editovat

Využití editovat

Někdy se využívá jako ruda železa

Naleziště editovat

Hojný minerál.

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. a b Pyrhotin [online]. [cit. 2023-07-20]. Dostupné online. 

Literatura editovat

  • ĎUĎA, Rudolf; REJL, Luboš. Minerály. Fotografie Dušan Slivka. 1., české vyd. Praha: AVENTINUM, 1997. 520 s. (Velký průvodce). ISBN 80-7151-030-0. 

Související články editovat

Externí odkazy editovat