Sulfid železnatý

chemická sloučenina
Na tento článek je přesměrováno heslo FeS. Možná hledáte: FeS protein nebo FeS klastr, významné chemické sloučeniny přítomné ve všech buňkách.

Sulfid železnatý (chemický vzorec FeS) je černá krystalická látka ze skupiny sulfidů (sirníků), která se používá k přípravě sulfanu (sirovodíku). V přírodě se vyskytuje jako přírodní minerál troilit a pyrhotin, který ale nemá přesně stechiometrický poměr prvků. Ve vodě je prakticky nerozpustný, ale za vyšší teploty dochází při kontaktu se vzdušným kyslíkem k oxidaci na trihydrát oxidu železitého a síru.

Sulfid železnatý
Sulfid železnatý.JPG
Sulfid železnatý.PNG
Obecné
Systematický název Sulfid železnatý
Anglický název Iron(II) sulfide
Německý název Eisen(II)-sulfid
Sumární vzorec FeS
Vzhled Černá pevná látka
Identifikace
Registrační číslo CAS
Vlastnosti
Molární hmotnost 87,913 g/mol
Teplota tání 1 193 °C
Hustota 4,739 g/cm³
Tvrdost 4,5
Rozpustnost ve vodě 0,000 62 g/100 g (18 °C) (prakticky nerozpustný)
Součin rozpustnosti 6,3×10−18
Součinitel tepelné vodivosti 7,12 W.m−1.K−1
Struktura
Krystalová struktura Šesterečná
Hrana krystalové mřížky a= 344,6 pm
c= 587,7 pm
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf° −100 kJ/mol
Entalpie tání ΔHt 238 J/g
Standardní molární entropie S° 60,29 JK−1mol−1
Standardní slučovací Gibbsova energie ΔGf° −100,4 kJ/mol
Izobarické měrné teplo cp 0,575 JK−1g−1
Bezpečnost
R-věty žádné nejsou
S-věty žádné nejsou
Teplota vznícení nehořlavý
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Některá data mohou pocházet z datové položky.

OdkazyEditovat

LiteraturaEditovat

  • VOHLÍDAL, JIŘÍ; ŠTULÍK, KAREL; JULÁK, ALOIS. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5. 

Externí odkazyEditovat

  Obrázky, zvuky či videa k tématu Sulfid železnatý na Wikimedia Commons