Sulfidy

sloučeniny síry
Na tento článek je přesměrováno heslo sirník. O obci na jihovýchodním Slovensku pojednává článek Sirník (okres Trebišov).

Sulfidy (starším názvem též sirníky) jsou sloučeniny síry s oxidačním číslem S−II.

Většinou jde o kovalentní sloučeniny (včetně organických sloučenin), ve kterých je síra dvojvazná. Sulfidový anion se vyskytuje v silně zásaditých sloučeninách jako sulfid lithný (Li2S), sulfid sodný (Na2S) nebo sulfid draselný (K2S). Iontové sulfidy jsou solemi kyseliny sulfanové (sirovodíkové).

Sulfidy jsou hospodářsky důležité nerostné suroviny (rudy), vznikají krystalizací z horkých roztoků, obvykle se vyskytují pospolu – nerosty rudných žil. Mezi nimi je nejrozšířenější pyrit – FeS2 (kočičí zlato, disulfid železnatý).

Minerály editovat

Organické sulfidy editovat

Sulfidy se hojně vyskytují v přírodě též v organické podobě s obecným vzorcem R1–S–R2 (např. dimethylsulfid) nebo R–SH (thioly). Thioly mohou být oxidovány na disulfidy R1–S–S–R2.

Výroba anorganických sulfidů editovat

Možností výroby je hned několik. Především, je možno vytvářet sulfidy reakcí hydroxidu se sulfanem (popřípadě kyselinou sulfanovou). Jako příklad si můžeme uvést reakci hydroxidu sodného (NaOH) či hydroxidu železitého (Fe(OH)3) se sulfanem (H2S):

2NaOH + H2S → Na2S + 2H2O

 

 

 

 

2Fe(OH)3 + 3H2S → Fe2S3 + 6H2O

 

 

 

 

Některé kovy, jež jsou vlevo v Beketovově řadě kovů, zvláště alkalické kovy, umožňují reakci přímo se sulfanem, např. sodík (Na):

2Na + H2S → Na2S + H2

 

 

 

 

Všechny neušlechtilé kovy umožňují reakci síry s kovem, za vzniku sulfidu. Na příklad třeba železo (Fe), za vzniku sulfidu železnatého:

Fe + S → FeS

Sulfidy rovněž vznikají v anorganické analytické chemii, při reakci solí kovů se sulfidem sodným či sulfanem. Příkladem může být skoro kterýkoliv kov, včetně stříbra. V rovnici vystupuje dusičnan stříbrný (AgNO3) a sulfid sodný Na2S.

2AgNO3 + Na2S → Ag2S + 2NaNO3

 

 

 

 

Sulfid stříbrný zde vytvoří tmavou sraženinu, čehož se využívá u zkoumání přítomnosti iontů.

Ukázky sulfidů editovat

Zde jsou některé příklady sulfidů v čisté, práškovité podobě.

Vzhled Systematický název Vzorec Geologický název (existuje-li)
  Disulfid železnatý FeS2 pyrit
  Sulfid stříbrný Ag2S akantit
  Sulfid sodný Na2S
  Sulfid olovnatý PbS galenit
  Sulfid měďnatý CuS covelin
  Sulfid manganatý MnS
  Sulfid kobaltnatý CoS
  Sulfid hlinitý Al2S3
  Sulfid bismutitý Bi2S3

Externí odkazy editovat