Sulfid manganatý

chemická sloučenina

Sulfid manganatý (chemický vzorec MnS) je nejčastěji červenorůžová nebo růžová práškovitá látka, nerozpustná ve vodě,ovšem rozpustná v roztocích kyselin na soli manganaté.

Sulfid manganatý
Sulfid manganatý.PNG
Obecné
Systematický název Sulfid manganatý
Anglický název Manganese(II) sulfide
Německý název Mangan(II)-sulfid
Sumární vzorec MnS
Vzhled zelená, červenorůžová nebo růžová práškovitá látka
Identifikace
Registrační číslo CAS
PubChem
Vlastnosti
Molární hmotnost 87,004 g/mol
Teplota tání 1 530 °C
Hustota 3,99 g/cm³ (α)
Index lomu nLi= 2,70
Tvrdost 3,5 - 4
Rozpustnost ve vodě 0,000 47 g/100 ml (α)
Rozpustnost v polárních
rozpouštědlech
kyseliny
Součin rozpustnosti 2,5×10−13 (α)
2,51×10−10 (β)
4,55×10−14 (γ)
Měrná magnetická susceptibilita 813,204×10−6 cm3 g-1 (α)
556,098×10−6 cm3g-1 (β)
Struktura
Krystalová struktura krychlová plošně centrovaná (α)
krychlová plošně centrovaná (β)
šesterečná (γ)
Hrana krystalové mřížky modifikace α
a= 522,34 pm
modifikace β
a= 561,1 pm
modifikace γ
a= 398,6 pm
c= 646,5 pm
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf° -214,2 kJ/mol (α)
Entalpie tání ΔHt 300 J/g
Standardní molární entropie S° 78,2 JK-1mol-1 (α)
Standardní slučovací Gibbsova energie ΔGf° -218,4 kJ/mol (α)
Izobarické měrné teplo cp 0,574 JK-1g-1 (α)
Bezpečnost
Zdraví škodlivý
Zdraví škodlivý (Xn)
R-věty R22, R48
S-věty S36
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Krystalické modifikaceEditovat

Sulfid manganatý krystaluje ve 3 odlišných modifikacích lišících se barvou, modifikace se označují α, β a γ. Modifikace α je zelená a krystaluje v krychlové (kubické) plošně centrované soustavě. V této modifikaci se vyskytuje také v přírodě a to v podobě minerálu alabanditu. Modifikace β je červená až růžová (nejčastěji přechod) a krystaluje stejně jako modifikace α v krychlové plošně centrované soustavě. Rozdíl mezi těmito dvěma soustavami je v odlišné velikosti krystalické mřížky. Modifikace γ je růžová a krystaluje v šesterečné (hexagonální) soustavě.

ReakceEditovat

Pražením lze sulfid manganatý převést na oxid manganato-manganitý Mn3O4 a oxid siřičitý SO2 a následně redukcí uhlíkem (koksem) se získá mangan.

3 MnS + 5 O2 → Mn3O4 + 3 SO2
Mn3O4 + 4 C → 3 Mn + 4 CO

Sulfid manganatý lze připravit srážením rozpustných solí manganatých roztokem alkalického sulfidu nebo sulfanem, působením sulfanu na mangan nebo přímo slučováním manganu se sírou za vyšší teploty.

Mn2+ + Na2S → MnS + 2 Na+ nebo Mn2+ + H2S → MnS + 2 H+
Mn + H2S → MnS + H2
Mn + S → MnS

LiteraturaEditovat

  • VOHLÍDAL, JIŘÍ; ŠTULÍK, KAREL; JULÁK, ALOIS. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5.