Krystalová mřížka

(přesměrováno z Krystalická mřížka)

Krystalová mřížka je množina určitých myšlených abstraktních bodů, pomocí nichž se popisuje struktura krystalu, neboli vzájemná poloha částic v krystalu. Podobně jako u krystalu i zde zatím není možné dosáhnout tzv. ideální krystalové mřížky, jejíž struktura je zcela pravidelná a bez jakýchkoliv poruch.

Krystalová mřížka chloridu sodného

Druhy mřížekEditovat

Související informace naleznete také v článku Krystalografická soustava.

Krystalové mřížky se od sebe odlišují tvarem elementární buňky (základní buňky), jejími rozměry, polohami částic a velikostmi úhlů. Podle těchto parametrů se dělí na 7 základních typů:

 • trojklonná (triklinická) – Nesvírají pravý úhel
 • jednoklonná (monoklinická) – b je kolmá na c,a
 • kosočtverečná (ortorombická) – osy svírají pravý úhel
 • čtverečná (tetragonální) – osy svírají pravý úhel
 • šesterečná (hexagonální) – osy a svírají úhel 60° s osou c svírají úhel 90°
 • klencová (trigonální) – osy a svírají úhel 60° s osou c svírají úhel 90°
 • krychlová (kubická) – osy svírají pravý úhel

Poruchy mřížekEditovat

Související informace naleznete také v článku Krystalová porucha.

Plně zaplněná krystalová mřížka je ideální stav, ten je však nereálný ve skutečném světě, kde krystaly mají poruchy mřížky:

 • Bodové poruchy
  • substituční atom – příměs atomu jiného prvku do krystalového materiálu (např. v polovodičích)
  • intersticiální atom – cizí atom v meziuzlové poloze (tzn. atom vmísen mezi dvě patra krystalové struktury)
  • vakance – chybí částice v uzlové poloze
  • Frenkelova porucha – kombinace poruchy intersticiálního atomu a vakance (atom se dostal z řádné do intersticiální polohy)
  • Schotkyho porucha – 2 vakance (chybí aniont a kationt)
 • Lineární poruchy (dislokace)
  • hranová – chybí souvislá část atomů v jedné vrstvě mřížky, následná deformace ostatních vrstev směrem k vzniklé mezeře
  • šroubová – posun celé struktury o půlotáčku
  • disklinace – stočení mřížkového vektoru – deformace vrstev tak, že vzniknou nové osy symetrie
 • Plošné
  • mozaika – pravidelné bloky krystalové mřížky vázané na sebe nepravidelně (jako polykrystaly ale bez plynných částí)
  • hranice zrn

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat