Kosočtverečná soustava

typ krystalografické soustavy

Kosočtverečná, rombická, neboli ortorombická soustava je jedna ze sedmi krystalografických soustav. Možné prvky souměrnosti jsou: maximálně tři dvojnásobné osy souměrnosti (symbol 2), maximálně tři roviny souměrnosti (m), střed souměrnosti (1) a jejich kombinace (tři dvojnásobné osy + střed souměrnosti a jedna dvojnásobná osa + dvě roviny souměrnosti). Bravaisovy mřížky jsou zastoupené všechny čtyři: primitivní (P), bazicky centrovaná (C), prostorově centrovaná (I) a plošně centrovaná (F).

Kosočtverečná (rombická) soustava
Obrázek Orthorhombic.png
Metrika a≠b≠c, α=β=γ=90°
Bravaisovy mřížky P, C, I, F
Souměrnost střed souměrnosti, tři dvojnásobné osy souměrnosti, tři roviny souměrnosti
Bodové grupy holoedrická mmm, hemiedrické mm2 a 222
Krystalové tvary pedion, pinakoid, rombická dipyramida, rombická pyramida, rombická prizma, rombický disfenoid

Typy mřížekEditovat

Výběr souřadnicové soustavyEditovat

Logický je výběr souřadnicových os totožných s krystalografickými, nebo ležících v rovinách souměrnosti. Označování jednotlivých souřadnicových os se volí podle velikosti jednotlivých vektorů na nich, podle pravidla b > a > c.

Krystalové tvaryEditovat

V jednotlivých grupách jsou možné další tvary:

  • mmm - pinakoid, rombická prizma a rombická dipyramida
  • mm2 - pedion, pinakoid, rombická prizma, rombická pyramida a dóma
  • 222 - pinakoid, rombická prizma a rombický disfenoid

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Rombická sústava na slovenské Wikipedii.

Externí odkazyEditovat

Krystalový tvar na webu mineralogie.sci.muni.cz (Václav Vávra, Zdeněk Losos; Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno)