Šesterečná soustava

krystalografická soustava

Šesterečná, hexagonální soustava je jedna ze sedmi krystalografických soustav. Možné prvky souměrnosti jsou: šestinásobná osa souměrnosti (symbol 6), trojnásobná osa (3), maximálně šest dvojnásobných os (2), maximálně sedm rovin souměrnosti (m), střed souměrnosti (1) jako i jejich kombinace. Jako Bravaisova mřížka vystupuje pouze jedna. Existuje však nejednoznačnost v označení centrování, někdy se označuje jako bazicky centrovaná (C) a někdy jako primitivní (P). Za elementární oblast se totiž považuje pouze kosočtverečný hranol v podstatě jakoby 1/3 bazálně centrovaný.

Šesterečná (hexagonální) soustava
Obrázek Hexagonal.png
Metrika a=b≠c, α=β=90°, γ=120°
Bravaisovy mřížky P/C
Souměrnost střed souměrnosti, šestinásobná osa souměrnosti, šest dvojnásobných os, sedm rovin souměrnosti
Bodové grupy holoedrická 6/mmm, hemiedrické 6/m, 6mm, 622, 6m2, tetartoedrické 6 a 6
Krystalové tvary pedion, pinakoid, dihexagonální dipyramida, dihexagonální pyramida, hexagonální dipyramida, hexagonální pyramida, hexagonální traperzoedr, ditrigonální dipyramida, trigonální dipyramida, ditrigonální prizma a trigonální prizma

Typy mřížekEditovat

 
Hexagonální základní mřížka

Tato mřížka se většinou označuje za primitivní, i když je určitým způsobem centrovaná. V skutečnosti je elementární mřížkou modrý kosočtverečný hranol. Mřížka, která by neměla určitým způsobem centrování nemůže existovat. Jak by byl v středu šestiúhelníku vynechaný uzel tak výsledná mřížka by nebyla mřížkou. Jednotlivé uzly by neměly totožné okolí - co je nepřípustné.

Výběr souřadnicové soustavyEditovat

Jako vertikála souřadnicové osy Z se vybírá šestinásobná osa (6), případně inverzní šestinásobná osa souměrnosti (6). Jak jsou na ni kolmé dvojnásobné osy, potom trojice z nich definuje souřadnicové osy X1, X2 a X3, případně je možnost vybrat tyto osy v směru rovin souměrnosti, nebo v směru chybějících dvojnásobných os souměrnosti a při nízké souměrnosti ne je výběr těchto os ničím vázaný.

Krystalové tvaryEditovat

V jednotlivých grupách jsou možné další tvary:

  • 6/mmm - pinakoid, hexagonální prizma, hexagonální dipyramida, dihexagonální prizma, dihexagonální dipyramida
  • 6/m - pinakoid, hexagonální prizma, hexagonální dipyramida
  • 6mm - pedion, hexagonální prizma, hexagonální pyramida, dihexagonální prizma, dihexagonální pyramida
  • 622 - pinakoid, hexagonální prizma, hexagonální dipyramida, dihexagonální prizma, hexagonální traperzoedr
  • 6m2 - pinakoid, hexagonální prizma, hexagonální dipyramida, trigonální prizma, trigonální dipyramida, ditrigonální prizma, ditrigonální dipyramida
  • 6 - pinakoid, trigonální prizma, trigonální dipyramida
  • 6 - pedion, hexagonální prizma, hexagonální pyramida

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Hexagonálna sústava na slovenské Wikipedii.

Externí odkazyEditovat

Krystalový tvar na webu mineralogie.sci.muni.cz (Václav Vávra, Zdeněk Losos; Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno)