Auripigment

Auripigment (Agricola, 1546), chemický vzorec As2S3 (sulfid arzenitý), je jednoklonný minerál.
Název složen z latinských slov aurum – zlato a pigmentum – barvivo.

Auripigment
Auripigment, provincie Chu-nan, Čína

Auripigment, provincie Chu-nan, Čína

Obecné
Kategorie Minerál
Chemický vzorec As2S3
Identifikace
Barva zlatožlutá, oranžově žlutá,
hnědá
Vzhled krystalu krátce prizmatické
Soustava jednoklonná
Tvrdost 1,5 – 2
Lesk mastný, perleťový
Štěpnost dokonalá
Index lomu nα = 2,400
nβ = 2,810
nγ = 3,020
Vryp světle žlutý
Hustota 3,49 g ⋅ cm−3
Rozpustnost v KOH
Ostatní jedovatý

PůvodEditovat

  • hydrotermální – nízkoteplotní fáze hydrotermálních žil,
  • sopečný – horké prameny a fumaroly,
  • druhotný – alterací jiných minerálů arsenu, zvláště realgaru .

MorfologieEditovat

Vzácně vytváří krátce sloupcovité (max 10cm) až tabulkovité krystaly. Obvykle tence lupenité agregáty, náteky, zemité, ledvinité, práškové agregáty. Dvojčatí podle {100}.

VlastnostiEditovat

  • Fyzikální vlastnosti: Tvrdost 1,5 – 2, hustota 3,49 g/cm³, štěpnost dokonalá podle {010}, tenké lupínky jsou částečně ohebné, částečná podle {100}, lom nerovný. Před dmuchavkou se snadno taví a dává bílý nálet.
  • Optické vlastnosti: Barva: zlatožlutá, oranžově žlutá, hnědá. Lesk mastný, na štěpných plochách perleťový, průhlednost: lupínky jsou průhledné, vryp světle žlutý.
  • Chemické vlastnosti: Složení: As 60,9 %, S 39,1 %, časté příměsi Hg, Ge a Sb. Před dmuchavkou se taví a dýmy zapáchají po česneku. Žíhán v baničce vzniká žlutý sublimát. Rozpouští se v KOH, na vzduchu oxiduje.
  • Další vlastnosti: Jedovatý, po manipulaci s ním si umyjte ruce mýdlem! Vyvarujte se vdechnutí prachu při manipulaci nebo při rozbití! Nikdy neolizujte nebo nepožívejte!

Podobné minerályEditovat

ParagenezeEditovat

VyužitíEditovat

Zdroj arsenu, barvivo, také jako drahý kámen.

NalezištěEditovat

Řídce se vyskytující minerál.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  • Palache, C., H. Berman, and C. Frondel (1944) Dana’s system of mineralogy, (7th edition), volume I, 266–269.

CitaceEditovat

DUĎA, Rudolf; REJL, Luboš. Minerály. Fotografie Dušan Slivka. 1., české vyd. Praha: AVENTINUM, 1997. 520 s. (Velký průvodce). ISBN 80-7151-030-0. 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat