Hydroxid draselný

chemická sloučenina

Hydroxid draselný (KOH) je také známý jako louh draselný či draselný hydrát. Je to silně zásaditá sloučenina podobně jako hydroxid sodný, hydroxid lithný nebo hydroxid vápenatý.

Hydroxid draselný
Obecné
Systematický názevHydroxid draselný
Triviální názevLouh draselný
Anglický názevPotassium hydroxide
Německý názevKaliumhydroxid
Sumární vzorecKOH
Vzhledbílá pevná látka
Identifikace
Registrační číslo CAS1310-58-3
EC-no (EINECS/ELINCS/NLP)215-181-3
Indexové číslo019-002-00-8
UN kód1813
Číslo RTECSTT2100000
Vlastnosti
Molární hmotnost56,105 g/mol
Teplota tání406 °C
Teplota varu1 327 °C
Teplota změny krystalové modifikace248 °C (α→β)
Hustota2,04 g/cm3
Disociační konstanta pKb−2,29
Rozpustnost ve vodě97 g/100 g (0 °C)
121 g/100 g (25 °C)
178 g/100 g (100 °C)
Rozpustnost v polárních
rozpouštědlech
ethanol 39 g/100 g (28 °C)
methanol 55 g/100 g (28 °C)
Struktura
Krystalová strukturajednoklonná (α modifikace)
krychlová (β modifikace)
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf°−425,9 kJ/mol
Entalpie tání ΔHt134 J/g
Entalpie rozpouštění ΔHrozp−960,7 J/g
Standardní molární entropie S°79,32 JK−1mol−1
Standardní slučovací Gibbsova energie ΔGf°−380,2 kJ/mol
Izobarické měrné teplo cp1,174 JK−1g−1
Bezpečnost
GHS05 – korozivní a žíravé látky
GHS05
GHS07 – dráždivé látky
GHS07
[1]
Nebezpečí[1]
H-větyH302 H314
R-větyR22, R35
S-větyS1/2, S26, S36/37/39, S45
NFPA 704
0
3
1
 
Teplota vznícenínehořlavý
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Některá data mohou pocházet z datové položky.

Vlastnosti editovat

Hydroxid draselný je bílá krystalická látka, silně hygroskopická, velmi dobře rozpustná ve vodě a nižších alkoholech (např. methanol, ethanol, butanol). Je rozpustný také v ostatních polárních rozpouštědlech. Rozpouštění ve vodě je silně exotermní reakce, při níž se teplota roztoku může zvýšit i o více než 100 °C. Koncentrovaný vodný roztok se nazývá draselný louh a je silně zásaditý. Hydroxid draselný vytváří pevné hydráty a sice monohydrát KOH·H2O, dihydrát KOH·2H2O a tetrahydrát KOH·4H2O, který je používán jako velmi silné sušidlo pro chemickou syntézu. Protože je KOH silná zásada, má silně korozivní účinky na velké množství organických látek včetně živých tkání.

Výroba editovat

Hydroxid draselný byl dříve vyráběn starou metodou vaření roztoku uhličitanu draselného s hydroxidem vápenatým (hašeným vápnem). Reakce probíhá podle následující rovnice:

 

sražený uhličitan vápenatý je poté odfiltrován a následný hydroxid draselný vyvařen z roztoku. Tento způsob, užívající K2CO3 (potaš, extrahovaný z dřevěného popele) a hašené vápno, byl znám pravděpodobně již v antických dobách a byl velmi důležitou metodou výroby hydroxidu draselného až do konce 19. století. Poté byl do převážné míry nahrazen moderní metodou elektrolýzy roztoku chloridu draselného:

 

současně probíhá anodová oxidace chloru:

 

při níž jako vedlejší produkt vzniká chlór.

Použití editovat

Je to důležitá chemikálie pro průmysl, používaná k výrobě řady průmyslového zboží a produktů; např. se používá při výrobě čokolády a kakaa, slazených nápojů a při barvení textilu. Roztok hydroxidu draselného se používá jako elektrolyt do různých druhů baterií – galvanických článků. Jeho korozivní vlastnosti jsou někdy používány při čištění a dezinfekci odolných vrstev na materiálech. Texturace povrchu fotovoltaických článků (monokrystalický (1,0,0) Si) leptáním v KOH snižuje odrazivost povrchu – zvýšení účinnosti.

Reference editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Potassium hydroxide na anglické Wikipedii.

  1. a b Potassium hydroxide. pubchem.ncbi.nlm.nih.gov [online]. PubChem [cit. 2021-05-23]. Dostupné online. (anglicky) 

Literatura editovat

  • VOHLÍDAL, Jiří; ŠTULÍK, Karel; JULÁK, Alois. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5. 

Externí odkazy editovat