Exotermní reakce

chemická reakce, při které se uvolňuje teplo

Exotermní (exotermická) reakce je chemická reakce, při níž se uvolňuje energie, obvykle ve formě tepla. Produkty reakce proto mají nižší chemickou energii než reaktanty (látky do reakce vstupující).

Aluminotermie je typická exotermní reakce

Opakem je reakce endotermická, kde se musí teplo dodat, aby reakce mohla proběhnout.

PříkladyEditovat

Typická exotermická reakce je hoření látek. Při tomto ději se uvolňuje teplo a světlo. Další proces (příbuzný hoření) je exploze.

Konkrétním příkladem je slučování plynného vodíku s kyslíkem za vzniku vodní páry:

2H2 + O2 → 2H2O

Reagující látky předávají teplo okolí, reakční teplo tedy má zápornou hodnotu: Qr = −484 kJ.mol−1

Související článkyEditovat