Hydroxid lithný

chemická sloučenina

Hydroxid lithný je anorganická sloučenina s chemickým vzorcem LiOH. Jedná se o silnou zásadu, podobně jako v případě ostatních hydroxidů alkalických kovů a kovů alkalických zemin, například hydroxidu sodného nebo draselného. Má podobu bílých hygroskopických krystalů. Je dobře rozpustný ve vodě, mírně rozpustný v ethanolu. Prodává se jako bezvodý nebo jako monohydrát.

Hydroxid lithný
LiOH.png
Obecné
Systematický název Hydroxid lithný
Anglický název Lithium hydroxide
Německý název Lithiumhydroxid
Sumární vzorec LiOH
Vzhled bílý prášek
Identifikace
Registrační číslo CAS
1310-66-3 (monohydrát)
PubChem
ChEBI
UN kód 2680
Číslo RTECS OJ6307070
Vlastnosti
Molární hmotnost 23,948 g/mol
Teplota tání 450 °C
Teplota varu 924 °C (rozklad)
Hustota 1,46 g/cm3 (20 °C)
Index lomu nDa= 1,464 (20 °C)
nDc= 1,452 (20 °C)
Rozpustnost ve vodě 12,7 g/100 g (0 °C)
12,8 g/100 g (20 °C)
12,9 g/100 g (25 C)
13,0 g/100 g (40 °C)
13,8 g/100 g (60 °C)
15,3 g/100 g (80 °C)
17,5 g/100 g (100 °C)
Rozpustnost v polárních
rozpouštědlech
methanol
ethanol (málo)
glycerol
Struktura
Krystalová struktura čtverečná
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf° −487,2 kJ/mol
Entalpie tání ΔHt 432,5 J/g
Entalpie rozpouštění ΔHrozp −983,9 J/g
Standardní molární entropie S° 42,80 JK−1mol−1
Standardní slučovací Gibbsova energie ΔGf° −442,2 kJ/mol
Izobarické měrné teplo cp 2,070 3 JK−1g−1
Bezpečnost
GHS05 – korozivní a žíravé látky
GHS05
GHS06 – toxické látky
GHS06
[1]
Nebezpečí[1]
R-věty R20/22, R34
S-věty S9, S20, S26, S36/37/39, S45, S60
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
3
0
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Některá data mohou pocházet z datové položky.

PoužitíEditovat

Hydroxid lithný se používá k odstraňování oxidu uhličitého ze vzduchu nebo jiných plynů. Využívá se také jako médium pro přenos tepla, jako elektrolyt v bateriích a jako katalyzátor pro polymeraci. Využívá se i při výrobě keramických materiálů a sloučenin lithia, zejména stearátu lithného (používaného do plastických maziv díky jeho odolnosti vůči vodě a vysokým i nízkým teplotám). Hydroxid lithný izotopicky obohacený o 7Li se používá pro alkalizaci chladicího média v tlakových vodou chlazených jaderných reaktorech (zvyšuje odolnost proti korozi).

VýrobaEditovat

Hydroxid lithný se vyrábí rozpouštěním lithia nebo oxidu lithného ve vodě. Reakce probíhají takto:

2 Li + 2 H2O → 2 LiOH + H2
Li2O + H2O → 2 LiOH

LiOH(aq) je silná zásada.

Protože lithium rychle (avšak ne bouřlivě) reaguje s vodou, je třeba lithiové baterie chránit před kontaktem s vodou.

Průmyslově se hydroxid lithný vyrábí metatetickou reakcí mezi uhličitanem lithným a hydroxidem vápenatým:

Li2CO3 + Ca(OH)2 → 2LiOH + CaCO3

ReakceEditovat

Hydroxid lithný se používá v systémech pro čištění vzduchu v kosmických lodích (kanystry s hydroxidem lithným v měsíčním modulu a ve velitelském modulu umožnily přežití astronautů v lodi Apollo 13), ponorkách a dýchacích přístrojích, kde odstraňují vydechovaný oxid uhličitý a vodu:[2]

2 LiOH·H2O + CO2Li2CO3 + 3 H2O

Nebo:

2LiOH + CO2 → Li2CO3 + H2O

Ve druhém případě se využívá bezvodý hydroxid lithný. Tato volba bývá preferována protože bezvodá látka má menší hmotnost a při reakci vzniká méně vody. Jeden gram bezvodého hydroxidu lithného odstraní 450 cm3 plynného oxidu uhličitého. Monohydrát ztrácí svou vodu při teplotě 100–110 °C.

Při reakci plynného fluorovodíku (např. z odpadních plynů při výrobě hliníku) s hydroxidem lithným vzniká fluorid lithný:

LiOH(aq) + HF → LiF + H2O.

Fluorid lithný je zásaditá sloučenina.

Související článkyEditovat

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Lithium hydroxide na anglické Wikipedii.

  1. a b Lithium hydroxide. pubchem.ncbi.nlm.nih.gov [online]. PubChem [cit. 2021-05-23]. Dostupné online. (anglicky) 
  2. JAUNSEN, JR. The Behavior and Capabilities of Lithium Hydroxide Carbon Dioxide Scrubbers in a Deep Sea Environment. US Naval Academy Technical Report. 1989, roč. USNA-TSPR-157. Dostupné v archivu pořízeném dne 2009-08-24.  Archivováno 24. 8. 2009 na Wayback Machine

LiteraturaEditovat

  • VOHLÍDAL, JIŘÍ; ŠTULÍK, KAREL; JULÁK, ALOIS. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5. 

Externí odkazyEditovat