Butanol

chemická sloučenina

Butanoly jsou alkoholy se sumárním vzorcem C4H9OH. Tvoří čtyři izomery: butan-1-ol (n-butanol), sek-butanol, terc-butanol a isobutanol. Tyto izomery mají rozdílné chemické a fyzikální vlastnosti, ale všechny jsou mírně rozpustné ve vodě. Podobně jako většina alkoholů je i butanol jedovatý.

VlastnostiEditovat

n-butanol
 
n-butanol
Chemický název butan-1-ol
Molární hmotnost 74,121 g/mol
Registrační číslo CAS 71-36-3
Teplota tání −88,6 °C
Teplota varu 117,73 °C
Hustota 0,809 5 g/cm3
i-butanol
 
i-butanol
Chemický název butan-2-ol
Molární hmotnost 74,121 g/mol
Registrační číslo CAS 78-92-2
Teplota tání −88,5 °C
Teplota varu 108 °C
Hustota 0,806 3 g/cm3
t-butanol
 
t-butanol
Chemický název 2-methylpropan-2-ol
Molární hmotnost 74,121 g/mol
Registrační číslo CAS 75-65-0
Teplota tání 25,69 °C
Teplota varu 82,4 °C
Hustota 0,809 5 g/cm3

PoužitíEditovat

Butanol se používá jako rozpouštědlo v mnoha chemických a textilních procesech jako např. ředidlo barev nebo složka hydraulických a brzdných kapalin. Další využití nachází jako složka parfémů.

Také může být využit jako palivo pro spalovací motory nebo k výrobě kyseliny máselné.

VýrobaEditovat

Většina butanolu se komerčně získává z fosilních paliv.

Butanol se lze také získat jako vedlejší produkt aceton-butanolového kvašení (bakterie Clostridium acetobutylicum). Jedná se o anaerobní proces, při kterém dochází k tvorbě kyselin, rozpouštědel a také se uvolňuje vodík a oxid uhličitý.

Externí odkazyEditovat