Beketovova řada kovů

Beketovova řada kovů je řada kovů, vytvořená významným ruským fyzikálním chemikem N. N. Beketovem, řadí kovy dle hodnot jejich standardního elektrodového potenciálu (tj. elektrodového potenciálu vztaženého k vodíkové elektrodě). Na základě těchto hodnot lze pak získat cenné informace o vlastnostech kovů – především o jejich oxidačně-redukčních vlastnostech a o (z nich vyplývající) reaktivitě kovů – podle ní rozdělil Beketov kovy na dvě základní skupiny – na kovy ušlechtilé a neušlechtilé.

Rozdělení kovů dle BeketovaEditovat

Beketovova řada kovů má vícero podob – od kompletní řady kovů po její zjednodušenější verze, tzv. redukovaná řada kovů má tuto podobu:

kov oxidační číslo elektrodový potenciál Eº/V
lithium 1 −3,0401
cesium 1 −3,026
rubidium 1 −2,98
draslík 1 −2,931
radium 2 -2,912
baryum 2 −2,912
stroncium 2 −2,899
vápník 2 −2,868
sodík 1 −2,71
hořčík 2 −2,372
skandium 3 -2,077
beryllium 2 −1,85
hliník 3 −1,66
titan 2 −1,63
titan 3 -1,208
titan 4 -1,19
mangan 2 −1,185
vanad 3 -0,87
zinek 2 −0,7618
chrom 3 −0,74
gallium 3 -0,56
železo 2 −0,44
kadmium 2 −0,40
indium 3 −0,34
thallium 3 −0,34
kobalt 2 −0,28
nikl 2 −0,25
cín 2 −0,13
olovo 2 −0,13
železo 3 -0,04
vodík 1 0
bismut 3 +0,2
ruthenium 2 +0,300
měď 2 +0,34
měď 1 +0,522
wolfram 6 +0,68
osmium 2 +0,69
stříbro 1 +0,7996
rtuť 2/1 (dirtuťný kation) +0,7973
olovo 4 +0,8
rtuť 2 +0,851
iridium 3 +1,16
platina 2 +1,188
zlato 3 +1,52
zlato 1 +1,691

Výhradní postavení v Beketovově řadě kovů má vodík – před ním se nacházejí neušlechtilé kovy (záporný elektrodový potenciál) a za vodíkem ušlechtilé kovy (kladný potenciál).

Beketov takto kovy rozdělil na základě zkoumání reakcí kovů mezi sebou a chování kovů při reakci s kyselinami.

Reakce kovů s kyselinamiEditovat

Kov stojící před vodíkem, tj. od vodíku nalevo, je schopen redukovat vodík a sám sebe zoxidovat. Příklady takovéto reakce jsou následující:

2 Na + H2SO4 → H2 + Na2SO4

2 Na + 2H2O → H2 + 2 Na+ + 2 OH- (kovy stojící daleko před vodíkem jsou schopny zredukovat vodík dokonce i z vody)

Kov, který stojí od vodíku napravo, tedy za vodíkem, je schopný zoxidovat vodík a sám sebe redukovat, jak uvádí následující příklad:

CuO + H2 → Cu + H2O

Reakce kovů mezi sebouEditovat

Kov stojící vlevo dokáže kov (v kladném oxidačním stavu) stojící vpravo redukovat a sám se tím pádem oxidovat, a naopak – kov, který stojí napravo je schopný kov stojící vlevo zoxidovat a sám se redukuje, jak ukazují následující příklady:

2 Na + ZnSO4 → Zn + Na2SO4

Zn + CuSO4 → Cu + ZnSO4

Související článkyEditovat