Křemičitany (silikáty) jsou kyslíkaté sloučeniny křemíku. Jsou to látky vesměs nerozpustné ve vodě až na křemičitany alkalických kovů Na2SiO3 (vodní sklo, kapalné sklo) a K2SiO3. Křemičitany vápenaté, hlinité a železité jsou rozpustné v kyselinách a jsou součástí přírodních minerálních surovin pro průmysl stavebních hmot. Všechny křemičitany lze rozpustit v koncentrovaných roztocích alkalických hydroxidů nebo za vysokých teplot v jejich taveninách. Křemičitany jako minerály jsou nerosty nekovového vzhledu a obvykle jsou součástmi hornin. Jsou to nejrozšířenější látky v zemské kůře.

Využití editovat

Křemičitany jako nerosty editovat

 
Základní čtyřstěn

Spolu s křemenem patří křemičitany k nejrozšířenějším nerostům zemské kůry. Základní stavební jednotky křemičitanů jsou čtyřstěny (tetraedry) SiO44− (náboj 4−). Podle způsobu sdružování čtyřstěnů (tetraedrů) rozlišujeme 7 skupin silikátových minerálů:

 1. nesosilikáty (ostrůvkové křemičitany)
 2. sorosilikáty (skupinkové křemičitany)
 3. cyklosilikáty (kruhové křemičitany)
 4. inosilikáty (řetězcové křemičitany) s jednoduchým řetězcem
 5. inosilikáty (řetězcové křemičitany) se zdvojeným řetězcem – pruhem
 6. fylosilikáty (vrstvové křemičitany)
 7. tektosilikáty (skeletové křemičitany)

Do skupiny tektosilikátů jsou zahrnuty i přírodní modifikace SiO2.

Nesosilikáty editovat

 • „ostrůvkovité“ silikáty s vzájemně nezávislými čtyřstěny [SiO4]4 –

Skupina fenakitu editovat

Olivíny editovat

Olivíny (Mg, Fe, Mn, Ni)2SiO4pevné roztoky forsteritu Mg2SiO4, fayalitu Fe2SiO4, tefroitu Mn2SiO4 a liebenbergitu Ni2SiO4; tetraedr; tvoří vyrostlice v tmavých horninách (čedič, gabro); tvrdost: 5 – 6; křehký, skelný; odrůda: chrysolitdrahokamová kvalita; Podkrkonoší, Doupov, Konstantinovy Lázně, Rudé moře, meteority, Německo a další; tvoří horninu – peridotit (olivínovec)

Granáty editovat

Granáty vyskytují se často v přeměněných horninách; jsou podobné tvarem, ale mají různé složení: A3B2(SiO4)3 ... A = Mg/Fe/Mn/Ca ... B = Al/Fe; existuje nepřehledné množství smíšených odrůd; granáty mají různé barvy kromě modré; krystaly hojnoploché, kulovité – kosočtverečný dvanáctistěn (dodekaedr) a čtyřiadvacetistěn (ikositetraedr); vyplavené nalézány ve štěrcích, jinak v přeměněných horninách – mramorech, rulách, chloritech, svorech

 • grossulár – Ca3Al2(SiO4)3; Québec, Keňa; zelený nebo žlutooranžový
 • pyrop – český granát – Mg3Al2(SiO4)3; šperkový kámen, zasazuje se do stříbra; nalézá se v Českém ráji; malinké červené krystalky
 • almandin – Fe3Al2(SiO4)3; tmavočervený
 • andradit – Ca3Fe2(SiO4)3
 • spessartin – Mn3Al2(SiO4)3
 • uvarovit – Ca3Cr2(SiO4)3
 • hydrogrossulár – Ca3Al2Si2O8(SiO4)1-m(OH)4m

Skupina zirkonu editovat

Skupina Al2SiO5 editovat

Skupina humitu editovat

Datolit editovat

Titanit editovat

Chloritoid editovat

Sorosilikáty editovat

 • „skupinové“ silikáty s dvojicemi čtyřstěnů Si2O76 − (disilikátový anion) často v kombinaci s jednotlivými čtyřstěny SiO44 −

Disilikáty editovat

Skupina epidotu editovat

Skupina epidotu má jak (SiO4)4−, tak (Si2O7)6− anionty

Vesuvián editovat

 • vesuvián – Ca10(Mg,Fe)2Al4(SiO4)5(Si2O7)2(OH)4; Hazlov; v přeměněných horninách

Cyklosilikáty editovat

 • „kruhové“ silikáty se čtyřstěny spojenými do n-členného kruhu [SinO3n]2n −

3členný kruh editovat

 
3členný kruh benitoitu

4členný kruh editovat

 • axinit – (Ca,Fe,Mn)3Al2(BO3)(Si4O12)(OH)

6členný kruh editovat

 
6členný kruh berylu

Jednoduché inosilikáty editovat

 • jednoduché řetězce čtyřstěnů [SinO3n]2n −

Pyroxeny editovat

Pyroxenoidy editovat

Dvojřetězcové inosilikáty editovat

 • dvojité řetězce čtyřstěnů [Si4nO11n]6n −

Amfiboly editovat

Fylosilikáty editovat

 • „lístkové“ silikáty čtyřstěny propojeny do rovinných vrstev [Si2nO5n]2n −

Skupina serpentinu editovat

Jílové minerály editovat

 
Struktura illitu

Slídové minerály editovat

Skupina chloritu editovat

 • chlorit – (Mg,Fe)3(Si,Al)4O10(OH)2•(Mg,Fe)3(OH)6

Tektosilikáty editovat

Na tuto kapitolu je přesměrováno heslo Tektosilikát.
 • „skeletové“ silikáty se čtyřstěny tvořícími prostorovou (3D) síť [AlxSiyO2(x+y)]x −

Skupina SiO2 editovat

Živce editovat

Zástupci živců – Foidy editovat

 • noseán – Na8Al6Si6O24(SO4)
 • kankrinit – Na6Ca2(CO3)Al6Si6O24).2H2O
 • leucit – KAlSi2O6
 • nefelín – (Na,K)AlSiO4
 • sodalit – Na8(AlSiO4)6Cl2 a příbuzný minerál haüyn (Na,Ca)4-8Al6Si6(O,S)24(SO4,Cl)1-2
 • lazurit – (Na,Ca)8(AlSiO4)6(SO4,S,Cl)2

Petalit editovat

Skupina skapolitu editovat

 • marialit – Na4(AlSi3O8)3(Cl2,CO3,SO4)
 • meionit – Ca4(Al2Si2O8)3(Cl2.CO3,SO4)

Analcim editovat

Zeolity editovat

Externí odkazy editovat