Tento článek je o minerálu. O filmu pojednává článek Topaz (film).

Topaz (Boodt, 1636), chemický vzorec Al2{SiO4(F,OH)2}, je kosočtverečný minerál. Nazván podle ostrova Topasos v Rudém moři.

Topaz
Krystaly topazu.
Krystaly topazu.
Obecné
KategorieMinerál
Chemický vzorecAl2SiO4.(F,OH)2
Identifikace
Barvačirý, vínově žlutý, medový, růžový, nahnědlý, namodralý
Vzhled krystalusloupcovitě protažené
krystaly
Soustavakosočtverečná
Tvrdost8
Leskskelný
Štěpnostpodle báze
Index lomu1,61 až 1,64
Vrypbílý
Hustota3,5 - 3,6 g ⋅ cm−3
Rozpustnostv horké H2SO4
Ostatní---

Původ editovat

Pozdně magmatický a postmagmatický minerál kyselých magmatitů se zvýšeným obsahem Al a F. Vyskytuje se jako horninotvorný minerál v autometamorfovaných cínonosných žulách a na křemenných žilách v jejich okolí, v žulových pegmatitech, méně často i jinde. Odolný proti zvětrávání, valounky je možné najít v náplavech.

Morfologie editovat

Tvoří dokonale omezené krystaly a jejich drúzy. Krystaly jsou velmi bohaté na tvary a bývají více či méně sloupcovité, vertikálně rýhované.

Vlastnosti editovat

  • Fyzikální vlastnosti: Tvrdost 8, hustota 3,5–3,6 g/cm³, štěpnost dokonalá podle {001} (je patrná alespoň nepatrnými vnitřními trhlinkami, čímž se odlišuje od berylu, popřípadě od křemene), lom lasturnatý, nerovný.
  • Optické vlastnosti: Barva: bezbarvý, žlutá, zlatožlutá, růžová, namodralá, červená, fialová, zelenavá, hnědá. Lesk skelný, průhlednost: průhledný, průsvitný, vryp bílý. Při delším osvětlení ztrácí barvu.
  • Chemické vlastnosti: Složení: Al 29,61 %, Si 15,41 %, O 43,02 %, F 11,47 %, H 0,5 %, příměsi Cr, Fe3+, Mg, Ti. Pomalu se rozpouští v horké H2SO4, v dmuchavce se netaví, ale zakaluje.

Odrůdy editovat

 
Zlatý topaz
  • pyknit – žlutý, paralelní nebo radiálně stébelnaté agregáty krystalů. Název z řeckého pyknós – hustý, tuhý.
  • zlatý topaz – průhledné krystaly vínově žluté barvy.
  • brazilský rubín – průhledný, narůžovělé barvy, naleziště na řece Rio Belmonte, Brazílie.
  • modrý topaz – průhledný, naleziště Murzinka na Uralu a Sibiř.

Získávání editovat

Využití editovat

Nepříliš využívaná žáruvzdorná surovina; abrazivum (brusné prášky a pasty); ozdobný a drahý kámen (fasetové brusy, kabošony).

 
Vybroušený topaz

Naleziště editovat

Výskyt řídký.

Odkazy editovat

Reference editovat

Externí odkazy editovat