Draselný živec

(přesměrováno z Ortoklas)

Draselné živce, též K živce, je skupina nerostů z oddělení tektosilikátů. Draselné živce jsou trojklonné (triklinické) a jednoklonné (monoklinické), draselné hlinitokřemičitany (alumosilikáty).

Ortoklas
Bližší pohled na výbrus ortoklasu.

Bližší pohled na výbrus ortoklasu.

Obecné
Kategorie Minerál
Chemický vzorec KAlSi3O8
Identifikace
Barva světle žlutobílý, nahnědlý
Vzhled krystalu krystaly tabulkovité, lupenité
Soustava jednoklonná
Tvrdost 6
Lesk skelný
Štěpnost dokonale štěpný ve dvou směrech
Index lomu ??
Vryp bílý
Hustota 2,5 g ⋅ cm−3
Rozpustnost nerozpustný v kyselinách
Ostatní běžný minerál

Nejvýznamnějším nerostným druhem draselných živců je ortoklas, který je středním členem polymorfní řady sanidin - mikroklin. Mikroklin, ortoklassanidin mají chemický vzorec KAlSi3O8, přičemž sanidin má jistou část příměsi Na2O.

Také další nerosty ze skupiny draselných živců přecházejí k albitu, mluví se pak o draselnosodných živcích, též alkalických živcích. Například anortoklas obsahuje z 5 až 40 % ortoklasu, obsah anortitu nepřesahuje 5 %. Někdy se též uvádí obsah 70 až 30 % ortoklasu, 30 až 70 % albitu.

Draselné živce se s bazickými živci (s větším obsahem vápníku) nemísí.

VznikEditovat

Ortoklas vzniká z magmat bohatých na křemík, což odpovídá kyselým magmatům, či metamorfózou z jiných minerálů a to nejčastěji ze slíd. V povrchových podmínkách je stejně jako všechny ostatní živce velmi nestabilní a přeměňuje se na jílové fylosilikáty a to nejčastěji na kaolinit.

VlastnostiEditovat

Ortoklas se nejčastěji vyskytuje v rozmezí barev od bílé, šedé, růžový, ale může mít i jiné barevné odstíny. Je to skelně lesklý minerál, který může být průhledný, průsvitný ale i neprůhledný. Má dokonalou štěpnost podle dvou ploch na sebe kolmých (podle plochy {001} a {010}). Lom je nerovný až lasturnatý. Vyskytuje se v kusových i zrnitých agregátech. Má tendenci k dvojčatění a to podle karlovarského, či bavenského a nebo manebašského zákona. Častý výskyt za doprovodu srostlic s křemenem. Oproti barytu je ortoklas mnohem lehčí podle čehož se dá snadno poznat. Není teplotně tavitelný a odolává kyselinám.

ZískáváníEditovat

Ortoklas se získává běžnou povrchovou těžbou v kamenolomech.

VyužitíEditovat

Ortoklas je důležitá surovina pro sklářský a keramický průmysl, dále pak jako ozdobný kámen, kde se používá opalizující forma zvána měsíček.

NalezištěEditovat

Naprosto běžný minerál, který je jedním ze základních stavebních prvků hornin, například žul a příbuzných hornin, úlomkových usazenin atd.