Draselný živec

(přesměrováno z Ortoklas)

Draselné živce, též K živce, je skupina nerostů z oddělení tektosilikátů. Draselné živce jsou trojklonné (triklinické) a jednoklonné (monoklinické), draselné hlinitokřemičitany (alumosilikáty).

Ortoklas
Bližší pohled na výbrus ortoklasu.
Bližší pohled na výbrus ortoklasu.
Obecné
KategorieMinerál
Chemický vzorecKAlSi3O8
Identifikace
Barvasvětle žlutobílý, nahnědlý
Vzhled krystalukrystaly tabulkovité, lupenité
Soustavajednoklonná
Tvrdost6
Leskskelný
Štěpnostdokonale štěpný ve dvou směrech
Index lomu??
Vrypbílý
Hustota2,5 g ⋅ cm−3
Rozpustnostnerozpustný v kyselinách
Ostatníběžný minerál

Nejvýznamnějším nerostným druhem draselných živců je ortoklas, který je středním členem polymorfní řady sanidin - mikroklin. Mikroklin, ortoklassanidin mají chemický vzorec KAlSi3O8, přičemž sanidin má jistou část příměsi Na2O.

Také další nerosty ze skupiny draselných živců přecházejí k albitu, mluví se pak o draselnosodných živcích, též alkalických živcích. Například anortoklas obsahuje z 5 až 40 % ortoklasu, obsah anortitu nepřesahuje 5 %. Někdy se též uvádí obsah 70 až 30 % ortoklasu, 30 až 70 % albitu.

Draselné živce se s bazickými živci (s větším obsahem vápníku) nemísí.

Ortoklas vzniká z magmat bohatých na křemík, což odpovídá kyselým magmatům, či metamorfózou z jiných minerálů a to nejčastěji ze slíd. V povrchových podmínkách je stejně jako všechny ostatní živce velmi nestabilní a přeměňuje se na jílové fylosilikáty a to nejčastěji na kaolinit.

Vlastnosti

editovat

Ortoklas se nejčastěji vyskytuje v rozmezí barev od bílé, šedé, růžový, ale může mít i jiné barevné odstíny. Je to skelně lesklý minerál, který může být průhledný, průsvitný ale i neprůhledný. Má dokonalou štěpnost podle dvou ploch na sebe kolmých (podle plochy {001} a {010}). Lom je nerovný až lasturnatý. Vyskytuje se v kusových i zrnitých agregátech. Má tendenci k dvojčatění a to podle karlovarského, či bavenského a nebo manebašského zákona. Častý výskyt za doprovodu srostlic s křemenem. Oproti barytu je ortoklas mnohem lehčí podle čehož se dá snadno poznat. Není teplotně tavitelný a odolává kyselinám.

Získávání

editovat

Ortoklas se získává běžnou povrchovou těžbou v kamenolomech.

Využití

editovat

Ortoklas je důležitá surovina pro sklářský a keramický průmysl, dále pak jako ozdobný kámen, kde se používá opalizující forma zvána měsíček.

Naleziště

editovat

Naprosto běžný minerál, který je jedním ze základních stavebních prvků hornin, například žul a příbuzných hornin, úlomkových usazenin atd.