Skoryl (Mathesius, 1524), chemický vzorec NaFe2+3Al6(BO3)3Si6O18(OH)4, je trigonální minerál ze skupiny turmalínu. Název má pravděpodobně podle místa, odkud byl poprvé popsán: obec Zschorlau, spolková země Sasko, Německo.[1] První známý podrobný popis minerálu s označením „schürl“ a jeho výskyt v saském Krušnohoří sepsal v roce 1562 Johannes Mathesius (1504-1565).

Skoryl
Skoryl, Madagaskar

Skoryl, Madagaskar

Obecné
Kategorie Minerál
Chemický vzorec NaFe2+3Al6(BO3)3Si6O18(OH)4
Identifikace
Barva černá
Vzhled krystalu prizmatické, jehličkovité
Soustava trigonální
Tvrdost 7–7,5
Lesk skelný
Štěpnost nedokonalá
Index lomu nω = 1,660 – 1,672
nε = 1,633 – 1,640
Hustota 2,9–3,2 g ⋅ cm−3
Rozpustnost v kyselinách nerozpustný
Ostatní piezoelektrický, pyroelektrický
Skoryl

PůvodEditovat

Skoryl vzniká jako akcesorický minerál v kyselých magmatech (často v žulách), ve kterých je přítomen bor. Větší krystaly jsou běžné v pegmatitech, vzácněji bývá v aplitech a vzácně vzniká hydrotermálními procesy, obvykle na puklinách. Někde tvoří až monominerální horniny zvané turmalínovce.

VlastnostiEditovat

  • Fyzikální vlastnosti: Tvrdost 7–7,5, křehký, hustota 2,9–3,2 g/cm³, štěpnost nedokonalá podle {1011}, lom lasturnatý, nerovný.
  • Optické vlastnosti: Barva: černá, někdy s náběhem do modra, zelena nebo hněda. Lesk skelný, průhlednost: neprůhledný, vryp šedobílý.
  • Chemické vlastnosti: Chemické složení Na 2,18 %, Al 15,37 %, Fe 15,91 %, Si 16,00 %, B 3,08 %, H 0,38 %, O 47,08 %. V kyselinách nerozpustný. Před dmuchavkou se taví.
  • Elektrické vlastnosti: Pyroelektrický a piezoelektrický (zahříváním a třením se konce krystalů nabíjejí opačným elektrickým nábojem).

Podobné minerályEditovat

Černé turmalíny nejsou pouze skoryl, na mnoha lokalitách se ve skutečnosti jedná o fluor-skoryl a oxy-skoryl, tyto minerály však od sebe nelze bez podrobné chemické analýzy nijak rozlišit. Podobný je také turmalín dravit, který však bývá spíše hnědý a vyskytuje se v geochemicky odlišných typech hornin.

ParagenezeEditovat

apatit, ortoklas, křemen, beryl, topaz

VyužitíEditovat

Skoryl se využívá ve šperkařství, kdy se osazuje na náhrdelníky a do prstenů. Jeho další využití je v elektrotechnice.

NalezištěEditovat

Hojný minerál.

  • Česko – skoryl je poměrně hojný minerál, který se nachází na mnoha lokalitách granitoidů i pegmatitů, ať už ve formě malých milimetrových krystalků a nebo velkých krystalů dosahující až několika decimetrů. Zvláštností na území Česka je lokalita poblíž města Protivín, kde se vyskytují celé krystalické shluky zvané Myšenecká slunce. Z pegmatitů pochází i mohutné vějíře krystalů o délce i více než metr. Nádherné krystaly jsou známé především z pegmatitů v Dolních Borech, Cyrilově, Sukách, Bobrůvce a řadě dalších. Z Horních Borů a Cyrilova pochází čočkovité krystaly světové kvality.
  • Slovensko

CitaceEditovat

DUĎA, Rudolf; REJL, Luboš. Minerály. Fotografie Dušan Slivka. 1., české vyd. Praha: AVENTINUM, 1997. 520 s. (Velký průvodce). ISBN 80-7151-030-0. 

ReferenceEditovat

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat