Pyroxeny

(přesměrováno z Pyroxen)

Pyroxeny jsou skupinou minerálů z oddělení inosilikátů, které jsou tvořeny tetraedry SiO4 spojenými do linií. Pyroxeny jsou metasilikáty a je pro ně charakteristická téměř dokonalá štěpnost podle hranolu v úhlu 87,5°, čehož se využívá při makroskopickém i mikroskopickém poznávání hornin.

Krystaly pyroxenu, konkrétně augitu
Ilustrace struktury tetraedrů v pyroxenech

Pyroxeny jsou důležité horninotvorné nerosty, především ve vyvřelých horninách, jsou také v krystalických břidlicích a kontaktních horninách vzniklých metamorfními pochody.

Pyroxeny jsou tvořeny jednoduchými řetězci tetraedrů. Obecný vzorec pyroxenů je následující: ABSi2O6

A = Ca, Fe2+, Li, Mg, Na.
B = Al, Cr3+, Fe2+, Fe3+, Mg, Mn2+.

Dělení

editovat
  1. ortopyroxeny – kosočtverečné pyroxeny
  2. klinopyroxeny – jednoklonné pyroxeny

Mezinárodní mineralogická asociace (IMA) dělí pyroxeny podle složení do šesti skupin:

  1. Mg-Fe pyroxeny
  2. Mn-Mg pyroxeny
  3. Ca pyroxeny
  4. Ca-Na pyroxeny
  5. Na pyroxeny
  6. Li pyroxeny

V těchto šesti skupinách je stanoveno 20 základních druhů:

Mg-Fe pyroxeny

editovat

Mg-Fe pyroxeny krystalují v kosočtverečné nebo monoklinické soustavě.

Mn-Mg pyroxeny

editovat

Krystalují v kosočtverečné či monoklinické soustavě.

Ca pyroxeny

editovat

všechny krystalují v monoklinické soustavě.

Ca-Na pyroxeny

editovat
 
Ca-Na pyroxeny

Na pyroxeny

editovat

Li pyroxeny

editovat

Externí odkazy

editovat