Almandin je jeden z nejběžnějších granátů. Jeho vzorec je Fe2+3Al2(SiO4)3. Jméno se vztahuje k lokalitě a starověké brusírně drahokamů Alabanda v Turecku, kde tento minerál nejen těžili, ale i zpracovávali. Toto jméno ustanovil roku 1546 Georgius Agricola.

Almandin
Krystaly almandinu z Tyrolské parageneze

Krystaly almandinu z Tyrolské parageneze

Obecné
Kategorie minerál
Chemický vzorec Fe2+3Al2(SiO4)3
Identifikace
Barva sytě červená s odstínem do fialova, červenohnědá až hnědočerná
Vzhled krystalu rombododekaedry,
hexaoktoedry
Soustava krychlová
Tvrdost 7–7,5
Lesk skelný
Štěpnost nedokonalá
Index lomu n=1,83
Vryp bílý s barevným
nádechem
Hustota 4,25 g ⋅ cm−3
Rozpustnost rozpustný v HF
Ostatní průhledný, průsvitný

VznikEditovat

V regionálně metamorfovaných horninách typu chloritických břidlic, rul a svorů. Vzniká v magmatických horninách jako jsou granity a především v pegmatitech. Můžeme ho nalézt také v rozsypech.

VlastnostiEditovat

  • Fyzikální vlastnosti: Tvrdost 7 až 7,5, krystaly dokonale vyvinuté, hustota 4.313 g/cm³, štěpnost chybí, lom lasturnatý.
  • Optické vlastnosti: Barva od tmavě fialově hnědočervené až po sytě červenou. Lesk skelný, průhlednost: průhledný, průsvitný, vryp bílý.
  • Chemické vlastnosti: Složení: Fe 33,66 %, Al 10,84 %, Si 16,93 %, O 38,57 %, s příměsí manganu a hořčíku. Je rozpustný v HF, není radioaktivní.

VyužitíEditovat

Čísté a veliké kusy se většinou brousí jako drahý kámen. Může se používat také jako abrazivní materiál

OdrůdyEditovat

RhodolitEditovat

Rhodolit má 30% podíl almandinové složky a 70% podíl pyropové složky, tudíž se spíše řadí jako odrůda pyropu. Ovšem hodnota almandinové složky není zanedbatelná, takže se někdy může uvádět také jako odrůda almandinu.

Asterický granátEditovat

Asterický granát je velmi vzácnou odrůdou almandinu. Na přímém světle nebo pod umělým osvětlením se ve vybroušeném kameni objevuje mihotavá čtyřramenná nebo i šestiramenná hvězda. Tento optický efekt je způsoben přítomností mikroskopických jehliček rutilu, na nichž se láme světlo. Je nejčastěji neprůhledný, tmavě hnědočervené až téměř černé barvy. Nejznámější naleziště jsou v USA a to v Idaho, kde byl vyhlášen národním drahým kamenem.

VýskytEditovat

Externí odkazyEditovat