Wolframit

Wolframit (Breithaupt, 1832), chemický vzorec (Fe, Mn)WO4, je jednoklonný minerál. Název pochází pravděpodobně z německých slov wolf – vlk a rahm – pěna.

Wolframit
Mineral Wolframio GDFL049.jpg
Obecné
Kategorie Minerál
Chemický vzorec (Fe,Mn)WO4
Identifikace
Barva černá, tmavohnědá
Vzhled krystalu tabulky,
krátce prizmatické
Soustava jednoklonná
Tvrdost 4,5
Lesk kovový, mastný
Štěpnost dokonalá
Index lomu nezjištěno
Vryp černý, černohnědý
Hustota 7,1–7,5 g ⋅ cm−3
Rozpustnost HCl a H2SO4
Ostatní slabě magnetický

Wolframit je obecný název pro minerály skupiny wolframitu: ferberit (FeWO4), hübnerit (MnWO4), huanzalait (MgWO4). Nejběžnější je ferberit, podstatně méně běžný je hübnerit a huanzalait je popsán pouze z několika lokalit na světě. O platném názvu minerálu (podle platné klasifikace IMA) rozhoduje dominantní prvek.

PůvodEditovat

Obvykle se nachází v greisenech a křemenných žilách spojených s granity a v pegmatitech. Vyskytuje se v asociaci rudních minerálů jako např. kasiteritu a columbitu. Za druhotné naleziště se dají pokládat náplavy.

MorfologieEditovat

Krystaly jsou monoklinické, tabulkovité nebo krátce prizmatické, vertikálně rýhované, agregáty masivní a zrnité.

 
Krystaly wolframitu v křemeni, Peru

VlastnostiEditovat

  • Fyzikální vlastnosti: Tvrdost 4,5, křehký, hustota 7,1–7,5 g/cm³, štěpnost dokonalá podle {010}, lom nerovný.
  • Optické vlastnosti: Barva: černá, šedočerná, tmavohnědá. Lesk kovový, mastný, průhlednost: opakní, vryp černý, černohnědý.
  • Chemické vlastnosti: Složení: Fe 9,21 %, Mn 9,06 %, W 60,63 %, O 21,10 % (při poměru Fe:Mn 1:1). Často obsahuje příměs Nb a Ta, které ve struktuře nahrazují W. Jednotlivé koncové členy skupiny wolframitu mají neomezenou mísitelnost. Rozpustný v horké HCl a H2SO4. Těžko se taví, při tavení vzniká magnetická kulička.

Podobné minerályEditovat

ParagenezeEditovat

VyužitíEditovat

Tento minerál zůstával dlouho bez zužitkování, neboť je těžko tavitelný. Z tohoto důvodu byl také prvek wolfram objeven až v roce 1781. Wolframit je hlavní wolframová ruda, z níž se vyrábí čistý wolfram. Wolfram posléze slouží k výrobě vláken do žárovek a barev. Další využití je v metalurgii, kde se přidává jako pevnostní prvek do slitin a tepelně stálých ocelí.

NalezištěEditovat

Hojný minerál.

CitaceEditovat

DUĎA, Rudolf; REJL, Luboš. Minerály. Fotografie Dušan Slivka. 1. vyd. Praha: AVENTINUM, 1997. 520 s. (Velký průvodce). ISBN 80-7151-030-0. 

MIYAWAKI, Ritsuro, et al. Huanzalaite, MgWO4, a new mineral species from the Huanzala mine, Peru. The Canadian Mineralogist, 2010, 48.1: 105-112.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat