Wolframit (Breithaupt, 1832), chemický vzorec (Fe, Mn)WO4, je jednoklonný minerál. Název pochází pravděpodobně z německých slov wolf – vlk a rahm – pěna.

Wolframit
Obecné
KategorieMinerál
Chemický vzorec(Fe,Mn)WO4
Identifikace
Barvačerná, tmavohnědá
Vzhled krystalutabulky,
krátce prizmatické
Soustavajednoklonná
Tvrdost4,5
Leskkovový, mastný
Štěpnostdokonalá
Index lomunezjištěno
Vrypčerný, černohnědý
Hustota7,1–7,5 g ⋅ cm−3
RozpustnostHCl a H2SO4
Ostatníslabě magnetický

Wolframit je obecný název pro minerály skupiny wolframitu: ferberit (FeWO4), hübnerit (MnWO4), huanzalait (MgWO4). Nejběžnější je ferberit, podstatně méně běžný je hübnerit a huanzalait je popsán pouze z několika lokalit na světě. O platném názvu minerálu (podle platné klasifikace IMA) rozhoduje dominantní prvek.

Obvykle se nachází v greisenech a křemenných žilách spojených s granity a v pegmatitech. Vyskytuje se v asociaci rudních minerálů jako např. kasiteritu a columbitu. Za druhotné naleziště se dají pokládat náplavy.

Morfologie

editovat

Krystaly jsou monoklinické, tabulkovité nebo krátce prizmatické, vertikálně rýhované, agregáty masivní a zrnité.

 
Krystaly wolframitu v křemeni, Peru

Vlastnosti

editovat
  • Fyzikální vlastnosti: Tvrdost 4,5, křehký, hustota 7,1–7,5 g/cm³, štěpnost dokonalá podle {010}, lom nerovný.
  • Optické vlastnosti: Barva: černá, šedočerná, tmavohnědá. Lesk kovový, mastný, průhlednost: opakní, vryp černý, černohnědý.
  • Chemické vlastnosti: Složení: Fe 9,21 %, Mn 9,06 %, W 60,63 %, O 21,10 % (při poměru Fe:Mn 1:1). Často obsahuje příměs Nb a Ta, které ve struktuře nahrazují W. Jednotlivé koncové členy skupiny wolframitu mají neomezenou mísitelnost. Rozpustný v horké HCl a H2SO4. Těžko se taví, při tavení vzniká magnetická kulička.

Podobné minerály

editovat

Parageneze

editovat

Využití

editovat

Tento minerál zůstával dlouho bez zužitkování, neboť je těžko tavitelný. Z tohoto důvodu byl také prvek wolfram objeven až v roce 1781. Wolframit je hlavní wolframová ruda, z níž se vyrábí čistý wolfram. Wolfram posléze slouží k výrobě vláken do žárovek a barev. Další využití je v metalurgii, kde se přidává jako pevnostní prvek do slitin a tepelně stálých ocelí.

Naleziště

editovat

Hojný minerál.

Literatura

editovat
  • ĎUĎA, Rudolf; REJL, Luboš. Minerály. Fotografie Dušan Slivka. 1., české vyd. Praha: AVENTINUM, 1997. 520 s. (Velký průvodce). ISBN 80-7151-030-0. 
  • MIYAWAKI, Ritsuro, et al. Huanzalaite, MgWO4, a new mineral species from the Huanzala mine, Peru. The Canadian Mineralogist, 2010, 48.1: 105-112.

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat