Pyroluzit (Haidinger, 1827), chemický vzorec MnO2 (oxid manganičitý), je čtverečný minerál. Starší český název je burel. Název je složen z řeckých slov pyr – oheň a loýo – mýt, neboť byl používán k odstraňování skvrn při výrobě skla.

Pyroluzit
Paprsčitý agregát pyroluzitu.
Paprsčitý agregát pyroluzitu.
Obecné
KategorieMinerál
Chemický vzorecMnO2
Identifikace
Barvaocelově šedá až černá
Vzhled krystaluprizmatické, jehličkovité
Soustavačtverečná
Tvrdost6–2
Leskkovový, matný
Štěpnostdokonalá
Vrypčerný
Hustota5 g ⋅ cm−3
RozpustnostHCl

Původ editovat

 • Sekundární – hojný produkt oxidace železných rud s obsahem Mn nebo primárních Mn-rud. Běžně změnou manganitu.
 • Sedimentární – sráží se v bažinách a jezerech, na dně oceánů tvoří konkrece.
 • Hydrotermální – nízkoteplotní fáze rudních žil.

Získávání editovat

MnO2 se dá získat spalováním manganistanu draselného za uvolňování kyslíku.

Morfologie editovat

 
Dendritický pyroluzit

Krystaly jsou velmi vzácné, dlouze nebo krátce prizmatické souběžně s [001], čtvercového průřezu. Nejčastěji tvoří agregáty celistvé, vláknité, nebo hroznovité či povlaky, dendrity, hlízy a krápníky. Vzácně i drúzy mikroskopických krystalů. Dendritické uzavřeniny pyroluzitu v chalcedonu se nazývají mechový achát.

Vlastnosti editovat

 • Fyzikální vlastnosti: Tvrdost 6–6,5 (2 zemitý), hustota 5 g/cm³, štěpnost dokonalá podle {110}, lom nerovný, hořlavý.
 • Optické vlastnosti: Barva: šedá až černá, někdy kovově modré náběhové barvy. Lesk kovový, polokovový, matný, průhlednost: opakní, vryp kovově černý.
 • Chemické vlastnosti: Složení: Mn 63,19 %, O 36,81 %. Před dmuchavkou se netaví. Rozpustný v HCl, při reakci uniká chlór.

Odrůdy editovat

 • polianit – Vzácně se vyskytující vykrystalizovaný pyroluzit. Dříve se mělo zato, že se jedná o dva různé minerály. V současnosti již neplatný název.

Podobné minerály editovat

Parageneze editovat

Využití editovat

 • Manganová ruda – v metalurgii se mangan používá k odstranění síry a kyslíku z taveniny železa, jako přísada zvyšuje tvrdost oceli.
 • Tzv. Hadfieldova ocel obsahuje cca 13 % manganu. Vyrábějí se z ní součástky odolné proti nárazu a opotřebení, např. čepy pojezdových pásů u pásových vozidel, nejnamáhanější součásti bagrů, rypadel, kolejových výhybek.
 • Ve sklářství k odbarvování skla.
 • V suchých článcích slouží jako depolarizátor. Oxid manganičitý je v těchto bateriových článcích (běžných i alkalických) obsažen v katodě. Je základem nabíjecí alkaliky, též zvané RAM baterie nebo pod komerčním názvem Pure energy.
 • Oxid manganičitý obsahují některé druhy sochařských hlín.

Naleziště editovat

Hojný minerál.

Literatura editovat

 • ĎUĎA, Rudolf; REJL, Luboš. Minerály. Fotografie Dušan Slivka. 1., české vyd. Praha: AVENTINUM, 1997. 520 s. (Velký průvodce). ISBN 80-7151-030-0. 

Související články editovat

Externí odkazy editovat