Jižní Amerika

kontinent

Jižní Amerika je jižní část amerického kontinentu. Celá tato část se nachází na západní polokouli. Její větší část je na jižní polokouli, menší na severní polokouli (čtyři země – Venezuela, Guyana, Surinam a Francouzská Guyana – leží celým svým územím na severní polokouli). Kontinentem prochází rovník a obratník Kozoroha; kontinent je na západě ohraničen Tichým oceánem, Atlantským oceánem je ohraničen na východě. Jižní Amerika je spojena se Severní Amerikou úzkou pevninskou šíjí většinou nazývanou Střední Amerika. K propojení kontinentů došlo z geologického hlediska teprve v nedávné době. Na jihu odděluje Drakeův průliv jižní cíp kontinentu tvořený ostrovem Ohňová země od Antarktidy. Na jih od Ohňové země se nachází Hornův mys, který spojuje Atlantský a Tichý oceán.

Jižní Amerika
Rozloha17 840 000 km²
Počet obyvatel422 500 000 (2018)
Počet států12 + 3
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons

Historie

editovat

K prvnímu osídlení Jižní Ameriky došlo zřejmě přechodem lidí přes pevninský most v dnešním Beringově průlivu. Ovšem existují i náznaky migrace z oblasti jižního Tichého oceánu. Některé fosilní objevy z Argentiny naznačují, že lidé tu byli přítomni již před 30 000 lety.[1] Obě Ameriky byly pojmenovány po Amerigo Vespuccim. Poznal jako první, že země, kterou objevil Kryštof Kolumbus není Indie, ale nový kontinent. Jihoamerický kontinent byl od 16. století do počátku 19. století téměř zcela rozdělen do kolonií pod španělskou a portugalskou správou. V současnosti zde existuje 12 nezávislých republik a 3 závislá území: Francouzská Guyana, Falklandy a Jižní Georgie.

Po celé délce západního pobřeží Jižní Ameriky se vypíná pohoří And. Na východ od And, směrem do vnitrozemí se nachází rozlehlé oblasti porostlé tropickým deštným lesem. Většina jihoamerické pevniny východně od And patří do povodí Amazonky. K jihoamerickému kontinentu se počítají také přilehlé ostrovy, z nichž většina je kontrolována zeměmi na kontinentu (např. Galapágy). Ostrovy v Karibiku se přiřazují k Severní nebo Střední Americe.

Jižní Amerika
 
Satelitní snímek
 
politická mapa

Jižní Amerika je napojena na Severní Ameriku 48 km širokou Panamskou šíjí. Za rozhraní obou světadílů se obvykle považuje až státní hranice mezi Panamou a Kolumbií. Z karibských ostrovů se většina přiřazuje k Severní, resp. Střední Americe. Výjimkou je souostroví Trinidad a Tobago, případně též Aruba, Curaçao, Bonaire a ostrovy spravované jihoamerickými státy.

Nejzazší body na pevnině:

Nejzazší body včetně ostrovů:

Geografie

editovat
 
Ohňová země je nejjižnějším výběžkem Jižní Ameriky
 
Na úpatí hřebenů chilských And leží Santiago de Chile

Jihoamerický subkontinent lze rozdělit na tři velké geografické celky:

Na západním pobřeží kontinentu tvoří Andy nejdelší pevninské pohoří na Zemi. Velehory se táhnou v délce 7 500 km od Venezuely podél pobřeží Tichého oceánu až k jižnímu cípu Patagonie. Nejvyšší vrchol And je 6 961[2] metrů vysoká Aconcagua. Je zároveň nejvyšší horou Jižní Ameriky a nejvyšší horou mimo Asii. Hora leží na hranicích Argentiny a Chile. Nejnižší bod kontinentu se nachází poblíž města Santa Cruz – Laguna del Carbon 105 metrů pod hladinou světového oceánu. Jižním bodem kontinentu je mys Horn.

Největší nížinou je Amazonská nížina, rovníková tropická nížina, která je odvodňována Amazonkou spolu s jejími 10 tisíci přítoky. Z And přes celý kontinent na východ tekoucí Amazonka s délkou 7 062 km je nejdelší řeka Jižní Ameriky a je nejvodnější řekou na Zemi. Na severu kontinentu se nachází Orinocká nížina, která je ohraničená Amazonskou nížinou, Guyanskou vysočinou na jihu, Na severu je ohraničená venezuelským pobřežím. Další nížina se nachází na jihu kontinentu, kde řeky Paraguay a Paraná tvořící říční systém přitékají se severu z Pantanalu a přechází subtropickou bažinatou oblast.

Vysočinami jsou Guyanská vysočina, Brazilská vysočina a Východopatagonská vysočina.

Jižní cíp Jižní Ameriky, tvořený především Argentinou, Uruguayí a Chile, tvoří svébytný region Cono Sur.

Geologie a geomorfologie

editovat
 
Amazonka protékající nížinným deštným pralesem je nejdelší řekou světa
 
Erupce vulkánu v Ekvádoru

Okraj Jižní Ameriky při pobřeží Tichého oceánu je ovlivňován geologicky aktivním okrajem kontinentu ve formě subdukční zóny. Atlantská strana kontinentu je geologicky pasivní. Východní hory kontinentu mají prekambrický základ, který je překryt pískovcem. V nížinných strukturách řek převažují třetihorní a čtvrtohorní sedimenty.Na jihu tvoří patagonská platforma základnu patagonské vysočiny. Orogenní Andy tvoří většinou vrstvy vulkanických sedimentů, poprekambrické sedimenty, a pohoří z doby středního a mladšího prekambria. Region And má díky poloze na geologicky aktivním okraji kontinentu bohatý výskyt zemětřesení a vulkanismu. Jižní Amerika byla dílem prakontinentu Gondwana. Důkazem je podobnost pobřeží Jižní Ameriky a Afriky, značné množství čediče který vznikl při vytvoření východní okraje kontinentu, stejné linie pískovců a důkazy zalednění v permu a karbonu. Jižní část kontinentu se vyznačuje několikerým zaledněním ve čtvrtohorách. Geomorfologickými jevy jsou zde ledovcová jezera, morény a tvary, které vznikly při tání ledovců.

V Jižní Americe se nachází celosvětově důležité zásoby surovin a minerálů. Těží se zde železná ruda, ledek, ropa, uhlí, zlato a měď.

Klima Jižní Ameriky zahrnuje všechny pásy. Celoroční vliv má Humboldtův proud na západě, tropické pásmo tlakových níží (ITCZ), vznik tropických cyklón na okraji subtropické tlakové výše a pasátové větry. Studený Humboldtův proud má za účinek ochlazení povrchové mořské vody při pobřeží severního Chile a Peru, což má za následek vytvoření pobřežních pouští. Tento fenomén spočívá ve skutečnosti, že ochlazený vzduch vytváří trvalou inverzi, což vede k vytvoření trvalé tlakové výše, která nedovolí konvenkci a tím i srážky. Důsledkem jsou rozsáhlé pouště na pobřeží moře. Rovníková tropická poloha vede v období jižní zimy k vytvoření tropické konvenční zóny v oblasti centrální Amazonie a má za důsledek silné srážky. V létě se rozšiřuje dále na jih, a tím je tropické pásmo uvnitř bohaté na celoroční dešťové srážky. Taktéž v létě se vytváří kontinentální teplá tlaková níže, která je velmi bohatá na srážky. Jižní okraj tropů je proto velmi bohatý na letní dešťové srážky.

 
V Buenos Aires převažuje španělsky mluvící obyvatelstvo evropského původu
 
Brazilští indiáni

Dvěma hlavními jazyky Jižní Ameriky jsou španělština a portugalština, přičemž oba zde mají přibližně stejný počet mluvčích. Portugalsky se mluví v Brazílii, zatímco španělsky ve většině ostatních zemí, bývalých španělských koloniích. Další evropské jazyky jsou rozšířeny pouze okrajově: angličtinaGuyaně, nizozemštinaSurinamu a francouzština ve Francouzské Guyaně.

Kromě toho tu existují indiánské jazyky, které mají většinou malý počet mluvčích, mezi výjimky se řadí guaranština, které je úředním jazykem v Paraguayi, a kečuánština a ajmarština v Peru a Bolívii, které mají každý několik milionů mluvčích.

Jižní Amerika – geografické rekordy

editovat

Státy Jižní Ameriky

editovat
Stát Hlavní město Populace
(rok 2017)[3]
Rozloha
(km²)[4]
Hustota zalidnění HDP dle PPP
(intl. $/obyv./rok)
(rok 2019)[5]
Argentina  Argentina Buenos Aires &0000000044293293.00000044 293 293 &0000000002780400.0000002 780 400 km² 15.93 obyv./km² &0000000000022947.10000022 947,1
Bolívie  Bolívie Sucre &0000000011138234.00000011 138 234 &0000000001098581.0000001 098 581 km² 10.13 obyv./km² &0000000000009086.1000009 086,1
Brazílie  Brazílie Brasília &0000000207353391.000000207 353 391 &0000000008515770.0000008 515 770 km² 24.35 obyv./km² &0000000000015258.90000015 258,9
Ekvádor  Ekvádor Quito &0000000016290913.00000016 290 913 &0000000000283561.000000283 561 km² 57.45 obyv./km² &0000000000011846.80000011 846,8
Guyana  Guyana Georgetown &0000000000737718.000000737 718 &0000000000214969.000000214 969 km² 3.43 obyv./km² &0000000000010104.70000010 104,7
Chile  Chile Santiago de Chile &0000000017789267.00000017 789 267 &0000000000756102.000000756 102 km² 23.53 obyv./km² &0000000000025155.00000025 155,0
Kolumbie  Kolumbie Bogota (Bogotá) &0000000047698524.00000047 698 524 &0000000001138910.0000001 138 910 km² 41.88 obyv./km² &0000000000015643.70000015 643,7
Paraguay  Paraguay Asunción &0000000006943739.0000006 943 739 &0000000000406752.000000406 752 km² 17.07 obyv./km² &0000000000013210.30000013 210,3
Peru  Peru Lima &0000000031036656.00000031 036 656 &0000000001285216.0000001 285 216 km² 24.15 obyv./km² &0000000000013380.40000013 380,4
Surinam  Surinam Paramaribo &0000000000591919.000000591 919 &0000000000163820.000000163 820 km² 3.61 obyv./km² &0000000000017005.40000017 005,4
Uruguay  Uruguay Montevideo &0000000003360148.0000003 360 148 &0000000000176215.000000176 215 km² 19.07 obyv./km² &0000000000022454.70000022 454,7
Venezuela  Venezuela Caracas &0000000031304016.00000031 304 016 &0000000000912050.000000912 050 km² 34.32 obyv./km² &0000000000017527.40000017 527,4

Závislá území

editovat
Závislé území Hlavní město Nadřazený stát Populace Rozloha Hustota zalidnění
Francouzská Guyana  Francouzská Guyana Cayenne Francie 290 291 obyv. 83 534 km² 2,62 obyv./km²
Falklandy  Falklandy Port Stanley Spojené království 3 140 obyv. 12 173 km² 0,25 obyv./km²
  Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy Grytviken Spojené království 30 obyv. 3 903 km² 0,005 obyv./km²

Reference

editovat
  1. Carlos L. Azcuy, Hugo A. Carrizo, Eduardo P. Tonni, Héctor Panarello & Cecilia R. Amenábar (2021). Late Pleistocene fossil hominid tracks on the beaches of Claromecó, Argentina. Acta Geológica Lilloana. 33 (2): 43-57. doi: https://doi.org/10.30550/j.agl/2021.33.2/2021-08-03
  2. Turistická mapa na Mapy.cz [online]. Seznam.cz [cit. 2022-08-25]. Dostupné online. 
  3. The World Factbook - COUNTRY COMPARISON :: POPULATION [online]. Central Intelligence Agency [cit. 2020-07-20]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-09-27. (anglicky) 
  4. The World Factbook - Country Comparison :: Area [online]. Central Intelligence Agency [cit. 2020-07-20]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-01-26. (anglicky) 
  5. GDP per capita, PPP (current international $) [online]. Světová banka [cit. 2020-07-20]. Dostupné online. (anglicky) 

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat
Pohyb světadílů a jejich desek
1100–750 miliony let zpět 600–550 200 0
Světadíly: Arábie
Madagaskar
Indie
Kongo Afrika Afrika
Patagonie Sibiř Atlantika Jižní Amerika
Atlantika Západní Arábie Baltika Austrálie
Ur Rodinie Východní Gondwana Protogondwana Pannotie Laurentie Euramerika (Laurussie) Pangea Gondwana Antarktida Antarktida
Arktida Nena Západní Gondwana Protolaurasie Gondwana Laurasie Laurentie Severní Amerika
Baltika Baltika Avalonie Eurasie
Laurentie Severní Čína
Sibiř Jižní Čína
Oceány: Mirovia Prototethys, Paleotethys Panthalassa Tethys
svislé šipky: rozdělení a spojení • vodorovné a šikmé šipky: postupné připojování a oddělování