Laurasie byl severnější z obou kontinentů, na které se ve druhohorách rozpadl superkontinent Pangea. Zformovala se v rámci Pangey před 300 až 250 milióny let, když se k Pangee na severovýchodě připojila Sibiř. Před 200 až 150 milióny let se Laurasie oddělila od jižnější Gondwany a Pangea zanikla. Mezi Laurasií a Gondwanou vznikl na západě Atlantský oceán, zatímco na východě je už dříve odděloval oceán Tethys.

Mapa rozmístění kontinentů

Laurasii daly jméno dvě velká území, která v ní ležela: Laurentie (Severní Amerika, poprvé včetně Floridy) a Asie. Mezi nimi samozřejmě leželo území dnešní Evropy, poprvé včetně Pyrenejského a Apeninského poloostrova, zatím však chyběla Čína a rozsáhlé oblasti Jihovýchodní Asie. Ty se připojily asi před 100 milióny let, tedy v době, kdy už se Laurasie téměř rozpadla na Eurasii a Severní Ameriku.

O Laurasii se někdy chybně hovoří i před vznikem Pangey. Tehdy však nešlo o Laurasii, ale Laurussii, resp. Eurameriku. Té do Laurasie chyběly podstatné části budoucí Asie, jako je Sibiř a Kazachstánie.

Externí odkazyEditovat

Pohyb světadílů a jejich desek
1100–750 miliony let zpět 600–550 200 0
Světadíly: Arábie
Madagaskar
Indie
Kongo Afrika Afrika
Patagonie Sibiř Atlantika Jižní Amerika
Atlantika Západní Arábie Baltika Austrálie
Ur Rodinie Východní Gondwana Protogondwana Pannotie Laurentie Euramerika (Laurussie) Pangea Gondwana Antarktida Antarktida
Arktida Nena Západní Gondwana Protolaurasie Gondwana Laurasie Laurentie Severní Amerika
Baltika Baltika Avalonie Eurasie
Laurentie Severní Čína
Sibiř Jižní Čína
Oceány: Mirovia Prototethys, Paleotethys Panthalassa Tethys
svislé šipky: rozdělení a spojení • vodorovné a šikmé šipky: postupné připojování a oddělování