Pangea

jméno běžně používané pro superkontinent
Na tento článek je přesměrováno heslo Pangaea. Tento článek je o superkontinentu. O hudebním albu pojednává článek Pangaea (album).

Pangea (řecky všechny země) je jméno běžně používané pro superkontinent, který se formoval přibližně před 300 miliony let, existoval v paleozoiku a mezozoiku předtím, než se přibližně před 200 miliony let důsledkem deskové tektoniky rozdělil na menší kontinenty. Když se kontinenty poprvé spojily v Pangeu, vytvořilo se mnoho hor, z nichž některé existují dodnes, např. Ural nebo Antiatlas. Oceán obklopující Pangeu dostal jméno Panthalassa.[1]

Mapa Pangey

Popis editovat

Pangea měla tvar písmene C. Kvůli její obrovské rozloze nedocházelo ve vnitrozemí k dešťovým srážkám, tudíž bylo extrémně suché. Jednolitost území umožnila suchozemské zvěři migrovat od jižního pólu k severnímu.

Plášť pod původním umístěním Pangey byl více rozpálen než zbytek země a tudíž se snažil vyvyšovat. Jako důsledek je dnešní Afrika o několik desítek metrů výše než ostatní kontinenty.

Pangea nebyla první superkontinent. Předpokládá se, že Pannotia se zformovala před 650 miliony let a rozpadla se před 550 miliony let, Rodinie se pak zformovala přibližně před 1 100 miliony let a rozdělila před 750 miliony let. Pangeu se coby nejmladší ze superkontinentů podařilo geologům rekonstruovat jako první.

Během jury a křídy se Pangea rozpadla na dvě části, jižní část Gondwanu a severní část Laurasii. Tyto kontinenty oddělil oceán Tethys.

Protoatlantik se formoval již v juře, takže Laurasie již v té době neexistovala a totéž platí o Gondwaně.

Pangejská fauna editovat

Teprve v posledních letech začínají paleontologové vykreslovat obraz šíření čtvernožců (a faktorů, které jej ovlivňovaly) do různých končin superkontinentu Pangea v období mladších prvohor (karbonu a permu).[2]

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. Le Pichon, X.; et al. (2023). Breakup of Pangea and the Cretaceous Revolution. Tectonics (advance online publication). doi: https://doi.org/10.1029/2022TC007489
  2. Neil Brocklehurst, Emma M. Dunne, Daniel D. Cashmore & Jӧrg Frӧbisch (2018). Physical and environmental drivers of Paleozoic tetrapod dispersal across Pangaea. Nature Communications 9, Article number: 5216. doi: https://doi.org/10.1038/s41467-018-07623-x

Související články editovat

Externí odkazy editovat

Pohyb světadílů a jejich desek
1100–750 miliony let zpět 600–550 200 0
Světadíly: Arábie
Madagaskar
Indie
Kongo Afrika Afrika
Patagonie Sibiř Atlantika Jižní Amerika
Atlantika Západní Arábie Baltika Austrálie
Ur Rodinie Východní Gondwana Protogondwana Pannotie Laurentie Euramerika (Laurussie) Pangea Gondwana Antarktida Antarktida
Arktida Nena Západní Gondwana Protolaurasie Gondwana Laurasie Laurentie Severní Amerika
Baltika Baltika Avalonie Eurasie
Laurentie Severní Čína
Sibiř Jižní Čína
Oceány: Mirovia Prototethys, Paleotethys Panthalassa Tethys
svislé šipky: rozdělení a spojení • vodorovné a šikmé šipky: postupné připojování a oddělování