Laurentie (též Severoamerický kratón) je kratón, který několikrát v historii Země existoval jako samostatný kontinent (je tomu tak i dnes, kdy tvoří kontinent Severní Ameriku). V neoproterozoiku tvořila jádro superkontinentu Rodinie a nacházela se na rovníku. Po rozpadu Rodinie (před 750 milióny let) se osamostatnila. Tehdy se nacházela na jižní polokouli. Před 700 až 600 milióny let se znova spojila s ostatními kontinenty v superkontinent Pannotii. To už byla mezi obratníkem Kozoroha a jižním pólem. Před 550 milióny let se opět osamostatnila a vydala se k severu.

Průběh srážky Laurentie s Avalonií a Baltikou

Před 420 milióny let se u rovníku srazila s Baltikou a společně vytvořily Eurameriku. Ta se pak srazila s Gondwanou, čímž vznikla Pangea, později se ještě ze severu připojila Sibiř. Před 150 milióny let se Pangea rozpadla na Laurasii a Gondwanu, Laurentie byla součástí Laurasie (a podílí se i na jejím jménu). Před 100 až 50 milióny let se postupně Laurentie oddělila od Eurasie a vznikla Severní Amerika, jak ji známe dnes.

Pohyb světadílů a jejich desek
1100–750 miliony let zpět 600–550 200 0
Světadíly: Arábie
Madagaskar
Indie
Kongo Afrika Afrika
Patagonie Sibiř Atlantika Jižní Amerika
Atlantika Západní Arábie Baltika Austrálie
Ur Rodinie Východní Gondwana Protogondwana Pannotie Laurentie Euramerika (Laurussie) Pangea Gondwana Antarktida Antarktida
Arktida Nena Západní Gondwana Protolaurasie Gondwana Laurasie Laurentie Severní Amerika
Baltika Baltika Avalonie Eurasie
Laurentie Severní Čína
Sibiř Jižní Čína
Oceány: Mirovia Prototethys, Paleotethys Panthalassa Tethys
svislé šipky: rozdělení a spojení • vodorovné a šikmé šipky: postupné připojování a oddělování