Prekambrium

Prekambrium (Kryptozoikum) je období ve vývoji Země, které se datuje od jejího vzniku (4600 Ma) do doby rozvoje prvních mnohobuněčných organizmů (542 Ma). Délka období představuje asi 8/9 z celkové doby vývoje Země. Následoval eon Fanerozoikum, který trvá dodnes.

Zahrnuje tři nejstarší eony:

V tomto období vznikla zemská kůra, Měsíc, oceány, atmosféra a primitivní život, který existoval pouze ve vodě. Pevninu tehdy tvořily tzv. štíty, na kterých dnes nacházejí nejstarší horniny. Největšími jsou Kanadský štít a Baltský štít. Země se postupně ochlazovala. To vyvrcholilo v cryogénu (epocha proterozoika; 630 až 850 Ma), kdy Zemi zcela pokryl led. Vžil se proto pojem Země jako sněhová koule. Poté došlo opět k oteplování, což umožnilo vývoj vyšších organizmů.