Dihydrogenfosforečnan

Dihydrogenfosforečnan (H2PO4) je jeden ze tří aniontů odvozených od kyseliny trihydrogenfosforečné.

Výskyt v solích editovat

Dihydrogenfosforečnan tvoří soli (přesněji dihydrogenosoli), které vznikají při neúplné neutralizaci kyseliny fosforečné zásadoukovem nebo amoniakem.

Vlastnosti editovat

Dihydrogenfosforečnan je konjugovanou kyselinou hydrogenfosforečnatého iontu, který je konjugovanou kyselinou fosfátového iontu. Konjugovanou kyselinou dihydrogenfosforečnanu je zase kyselina trihydrogenfosforečná.

Dihydrogenfosforečnan může vznikat při hydrolýze H3PO4:

H3PO4 + H2O → H2PO4