Alkyl (alkanyl) je uhlovodíkový zbytek, jednovazebný radikál obsahující jen uhlíkové a vodíkové atomy uspořádané do řetězce. Uhlíkové atomy v alkylu jsou spojeny jen jednoduchými vazbami. Alkyly tvoří homologické řady s obecným vzorcem CnH2n+1. Mezi příklady je možno uvést methyl, CH3· (odvozený z methanu) a butyl C4H9· (odvozený z butanu). Obvykle se nevyskytují samostatně, ale jako části rozvětvenějších řetězců organických molekul. Samostatně jde o volné radikály, které jsou extrémně reaktivní.

Alkyl

Názvosloví

editovat

Pokud volná vazba vychází z koncového (prvního) atomu uhlíku řetězce, název se odvozuje nahrazením koncovky -an základního hydridu koncovkou -yl, např. butyl. V ostatních případech se koncovka -yl spolu s lokantem k názvu původního hydridu připojuje, např. butan-2-yl.[1]

Ostatní jednovazebné uhlovodíkové radikály

editovat

Odtržením jednoho atomu vodíku z molekuly alkenu vznikne alkenyl (např. vinyl (ethenyl) nebo allyl), z alkynu takto vznikne alkynyl, názvy radikálů cyklických uhlovodíků se od názvů alifatických uhlovodíků odvodí přidáním předpony cyklo-.

Radikál takto odvozený od benzenu se nazývá fenyl, radikál odvozený od toluenu má dvojí název – pokud vychází volná vazba z benzenového jádra, jde o tolyl, pokud vychází z methylové skupiny, jde o benzyl. Od naftalenu je obdobně odvozen naftyl.

Reference

editovat
  1. FIKR, Jaroslav; KAHOVEC, Jaroslav. Názvosloví organické chemie. 3. vyd. Olomouc: Rubico, 2008. ISBN 978-80-7346-088-4. S. 35. 

Externí odkazy

editovat