Uhličitany

soli kyseliny uhličité

Uhličitany (mineralogicky karbonáty) jsou soli kyseliny uhličité, které vznikly odštěpením dvou atomů vodíku, tj. obsahující uhličitanový anion CO 2-
3
 . Tím se liší od hydrogenuhličitanů, což je taková sůl kyseliny uhličité, kde se odštěpil jeden vodík (H) a byl nahrazen jiným kationtem.

V geologii jsou karbonáty neboli uhličitany velmi rozšířenými minerály.[1]

Rozpustnost editovat

S výjimkou uhličitanu amonného a uhličitanů alkalických kovů jsou prakticky nerozpustné ve vodě, ovšem rozpouštějí se v roztocích kyselin, které jsou silnější než kyselina uhličitá, přičemž se uvolňuje oxid uhličitý, např.:

FeCO3 + H2SO4FeSO4 + H2O + CO2

FeSO4 → Fe2+ + SO 2-
4
 

Příklady uhličitanů editovat

Mezi významné uhličitany patří:

Reference editovat

  1. PETRÁNEK, Jan. Encyklopedie geologie. 1. vyd. Praha: Česká geologická služba, 2016. 352 s. ISBN 978-80-7075-901-1. S. 128. 

Externí odkazy editovat