Uhličitany

soli kyseliny uhličité

Uhličitany jsou soli kyseliny uhličité, které vznikly odštěpením dvou atomů vodíku, tj. obsahující uhličitanový anion CO32−. Tím se liší od hydrogenuhličitanů, což je taková sůl kyseliny uhličité, kde se odštěpil jeden vodík (H) a byl nahrazen jiným kationtem.

RozpustnostEditovat

S výjimkou uhličitanu amonného a uhličitanů alkalických kovů jsou prakticky nerozpustné ve vodě, ovšem rozpouštějí se v roztocích kyselin, které jsou silnější než kyselina uhličitá, přičemž se uvolňuje oxid uhličitý, např.:

FeCO3 + H2SO4FeSO4 + H2O + CO2

FeSO4 → Fe2+ + SO 2-
4
 

Příklady uhličitanůEditovat

Mezi významné uhličitany patří:

Externí odkazyEditovat