Uhličitan hořečnatý

chemická sloučenina

Uhličitan hořečnatý (MgCO3) je bílá práškovitá látka, nerozpustná ve vodě a v hydroxidech, a rozpustná v kyselinách. Při rozpouštění uhličitanu hořečnatého v kyselinách vznikají hořečnaté soli, oxid uhličitý a voda.

Uhličitan hořečnatý
Obecné
Systematický názevUhličitan hořečnatý
Triviální názevMagnezit
Anglický názevMagnesium carbonate
Německý názevMagnesiumcarbonat
Sumární vzorecMgCO3
VzhledBílá práškovitá látka
Identifikace
Registrační číslo CAS546-93-0
Číslo RTECSOM2470000
Vlastnosti
Molární hmotnost84,314 g/mol
Teplota rozkladu350 °C
900 °C (odštěpení oxidu uhličitého)
Hustota2,9583 g/cm3 (20 °C)
Index lomu1,515 (řádný paprsek)
1,717 (mimořádný paprsek)
Tvrdost3,5–4
Rozpustnost ve vodě0,0106 % (koncentrace v nasyceném roztoku)
Rozpustnost v polárních
rozpouštědlech
Rozpustný v methanolu, glycerolu a málo ethanolu; reaguje s kyselinami
Součin rozpustnosti2,34×10−9
Struktura
Krystalová strukturaklencová
šesterečná
Hrana krystalové mřížkya= 463,3 pm (šesterečná)
c= 1 501,6 pm (šesterečná)
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf°−1 112,9 kJ/mol
Standardní molární entropie S°65,7 JK−1mol−1
Standardní slučovací Gibbsova energie ΔGf°−1 029 kJ/mol
Izobarické měrné teplo cp0,895 7 JK−1g−1
Bezpečnost
R-větyŽádné nebezpečí
S-větyS24/25
Teplota vznícenínehořlavý
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Některá data mohou pocházet z datové položky.

Výskyt v přírodě editovat

V přírodě se uhličitan hořečnatý vyskytuje jako nerost magnezit (MgCO3), který vzniká na hydrotermálních žilách, v přeměněných horninách a usazeninách. Nebo jako podvojný uhličitan – uhličitan hořečnato-vápenatý neboli dolomit (CaMg(CO3)2).

Využití editovat

Přidává se do průmyslových hnojiv jako složka dodávající rostlinám potřebný hořčík pro růst a zdárný vývoj.

Zásaditý uhličitan hořečnatý (4 MgCO3·Mg(OH)2·4 H2O) se také používá ve sportu pod názvem magnesium. Například gymnastika, vzpírání, atletika a horolezectví jsou sporty, kde si jemným práškem uhličitanu hořečnatého pokrývají sportovci ruce pro lepší uchopení některých nářadí. Funguje jako dobrý pohlcovač vlhkosti.

Uhličitan hořečnatý se také používá jako přísada do potravin pod označením E504. Používá se především jako stabilizátor nebo jako plnidlo do žvýkaček a cukrovinek.[1]

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. E504. www.ferpotravina.cz [online]. [cit. 2020-01-03]. Dostupné online. 

Literatura editovat

  • VOHLÍDAL, JIŘÍ; ŠTULÍK, KAREL; JULÁK, ALOIS. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5. 

Externí odkazy editovat