Na tento článek je přesměrováno heslo kyanid. Možná hledáte: kyanit.

Kyanidy jsou soli kyseliny kyanovodíkové, obsahují kyanidový aniont CN-.

Rozpustné kyanidy jsou prudké jedy, na vzduchu vlivem vlhkosti a oxidu uhličitého a také v kyselém prostředí uvolňují rovněž prudce jedovatý kyanovodík. Jejich jedovatost spočívá v zablokování buněčného dýchání.

Výskyt v životním prostředíEditovat

Kyanidy jsou v malé míře přirozenou součástí životního prostředí, za pro život nebezpečné koncentrace je však většinou zodpovědný člověk. Do prostředí se uvolňují především během spalovacích procesů, z průmyslových provozů (strojírenství, chemický průmysl, metalurgie) i z nezabezpečených skládek a starých ekologických zátěží. Využívají se také při těžbě zlata.

HavárieEditovat

V důsledku neopatrného zacházení s kyanidy došlo k řadě havárií většinou spojených s úhynem ryb deseti- a vícekilometrových úsecích řek. Ke zřejmě největší z havárií došlo během úniku kyanidů ze zlatého dolu v Baia Mare v Rumunsku v lednu roku 2000. Únik 100 tun kyanidů vedl k otravě dlouhých úseků řek Tisa, Somes a Dunaj. [1] V České republice došlo k největším únikům kyanidů v Kolíně v roce 2006 [2] a na řece Bečvě v září 2020. Nicméně i v předchozích letech docházelo na českých řekách k pravidelným únikům kyanidů do vodních toků.[3]

ToxicitaEditovat

Kyanidy jsou obvykle vysoce toxické. Nejnebezpečnější sloučeninou je kyanovodík. Smrtelná dávka kyanidu je 200 mg v pevném skupenství či jako roztok, smrt přichází během několika minut.

PříkladyEditovat

ReferenceEditovat

  1. Přehled havárií s úniky kyanidů. arnika.org [online]. [cit. 2020-09-29]. Dostupné online. (česky) 
  2. Lučební závody Draslovka Kolín. arnika.org [online]. [cit. 2020-09-29]. Dostupné online. (česky) 
  3. Přehled havárií s úniky kyanidů. arnika.org [online]. [cit. 2020-09-29]. Dostupné online. (česky)